การจัด ไฟแนนซ์ ให้ผ่านไม่ใช่เรื่องง่าย หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาไฟแนนซ์หรือเคยยืนขอไฟแนนซ์ แล้วไม่ผ่านหรือผ่านยาก ไม่รู้จะทำอย่างไร เรามี 5 วิธีเตรียมความพร้อมก่อนจัดไฟแนนซ์ ยื่นครั้งเดียวให้ผ่านครั้งเดียวจบ ไม่ต้องเสียเวลา ยื่นหาไฟแนนซ์มากมาย  มีอะไรบ้างตามอ่านกันได้เลยคะ

ประวัติการขอจัดไฟแนนซ์

สิ่งแรกที่บริษัทไฟแนนซ์มักสอบถาม คือ เรื่องประวัติการกู้ยืม การขอสินเชื่อ ทั้งประวัติการผ่อนชำระ ประวัติการค้างชำระ ถือเป็นข้อมูลพื้นฐานที่จะบ่งบอกได้ว่าคุณมีประวัติเป็นอย่างไร เคยติดเครดิตบูโร ติดแบล็คลิสหรือไม่  ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้เป็นส่วนหนึ่งในการประกอบพิจารณาขออนุมัติสินเชื่อนั้นเอง

แนะนำ

หากคุณเคยมีประวัติเสียหรือที่เราเคยได้ยินคุ้นหูว่า ติดแบล็คลิสเรื่องสินเชื่อ อาจเป็นอุปสรรคก้อนใหญ่ที่จะทำให้คุณไม่ผ่านการอนุมัติหรือผ่านค่อนข้างยาก หากอยากขอสินเชื่อให้ผ่านไว ได้เงินไว ควรปราศจากประวัติเสียทั้งสิ้น ทั้งเรื่องการติดค้างชำระ เรื่องติดเครดิตต่าง ๆ หากมีประวัติการชำระดี การอนุมัติก็ถือเป็นเรื่องง่ายแน่นอน แต่ทั้งนี้ก็อาจจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัท

ประวัติเครดิต

 

อาชีพ

อาชีพถือสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกถึงความมั่นคง ความน่าเชื่อถือ ซึ่งหลัก ๆ มี 3 อาชีพที่ส่วนใหญ่บริษัทไฟแนนซ์ให้ผ่าน ได้แก่  1.พนักงานบริษัท  2.รัฐวิสาหกิจ  3. ข้าราชการ แต่บางบริษัทมักปฏิเสธข้าราชการทหาร ตำรวจ ทนาย แล้วแต่เงื่อนไขของบริษัทนั้น ๆ  ซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้ง 3 อาชีพนี้คิดเกณฑ์การอนุมัติได้ง่ายเพราะในแต่ละเดือนจะได้รับเงินเดือนตายตัว มีสลิปเงินเดือนที่ชัดเจนจึงตรวจสอบและอนุมัติผลได้ง่ายนั้นเอง ส่วนอาชีพที่เงินเดือนไม่ตายตัว เช่น พ่อค้าแม่ค้า เกษตรกร รับจ้างทั่วไป  บริษัทไฟแนนซ์ส่วนใหญ่จะพิจารณาเป็นบางกรณีไป ซึ่งอาจตรวจเช็คจากบัญชีออมเงินหรือความเคลื่อนไหวทางการเงินผ่านบัญชีรายรับรายจ่าย ซึ่งขึ้นอยู่กับบริษัทนั้น ๆ พิจารณา

แนะนำ

อาชีพทุกอาชีพสามารถขอสินเชื่อได้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัทจะกำหนดไว้ หากอยากผ่านการอนุมัติง่าย ๆ เร็วทันใจ ต้องมีสลิปเงินเดือนย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน นั้นหมายความว่า คุณจำเป็นต้องทำงานในสถานที่ทำงานนั้น เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 6-12 เดือนเช่นกัน หรือบางบริษัทต้องการมากกว่านั้น หากไม่มีสลิปเงินเดือน สามารถนำสมุดบัญชีเพื่อให้ทราบถึงความเคลื่อนไหวทางการเงิน อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 6-10 เดือน หรือตรวจสอบทรัพย์สินอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับบริษัทไฟแนนซ์นั้น ๆ พิจารณา

อาชีพ

ภาระใช้จ่าย

สิ่งสำคัญเมื่อบริษัทไฟแนนซ์ทราบถึงที่มาของรายได้แล้ว จำเป็นต้องทราบถึงรายละเอียดภาระค่าใช้จ่ายที่คุณมีด้วยเช่นกัน ส่วนใหญ่มักสอบถามถึงค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องจ่ายในแต่ละเดือน ไม่ว่าจะเป็นภาระในการผ่อนจ่ายสิ่งต่าง ๆ  เพราะสามารถบ่งบอกว่ารายได้ที่คุณมีหากหักลบภาระต่าง ๆแล้ว คุณจะบริหารเงินและยังคงสามารถชำระกับทางบริษัทไฟแนนซ์ได้นั้นเอง

แนะนำ

คุณควรมีภาระในการใช้จ่ายไม่เกิน 60-70% ของรายได้ หรือหากคำนวณค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วต้องพอชำระค่างวดต่อเดือนของบริษัทสินเชื่อให้ได้ประมาณ 2 งวด จึงจะมีโอกาสผ่านได้ง่ายยิ่งขึ้น

ค่าใช้จ่าย

รถ

รถและเล่มทะเบียน คือ ทรัพย์สินสำคัญในการจัดไฟแนนซ์ของเรา เพราะบริษัทไฟแนนซ์จะต้องนำรถมาตรวจสอบสภาพ และดูประวัติของรถผ่านเล่มทะเบียนรถ ทั้งเรื่องการจดทะเบียน เจ้าของกรรมสิทธิ์ เลขตัวถัง เลขเครื่อง (ซึ่งต้องตรงกัน หากมีการเปลี่ยนแปลงเลขเครื่อง ต้องมีแจ้งในเล่มทะเบียน) เป็นต้น ทั้งหมดนี้บริษัทไฟแนนซ์ จะเป็นผู้พิจารณา ตรวจสอบ พร้อมกับประเมินราคา ซึ่งราคานั้นจะได้ต่ำกว่าหรือมากกว่าเกณฑ์ขึ้นอยู่กับสภาพรถ เอกสารตามความเป็นจริงของรถคันนั้น ๆ

แนะนำ

ในกรณีจัดไฟแนนซ์รถหรือรถแลกเงิน คุณควรมีความพร้อมในเรื่องการโอนเล่มทะเบียนเป็นชื่อของคุณเอง (ผู้ขอสินเชื่อ) ซึ่งบ่งบอกถึงการเป็นเจ้าของรถที่ถือกรรมสิทธิ์ตัวรถที่ต้องการกู้ และง่ายต่อการผ่านอนุมัติสินเชื่อ

ในกรณีย้ายไฟแนนซ์ เราจำเป็นต้องศึกษาเงื่อนไขของบริษัทที่เราจะย้ายไป ว่าระยะในการผ่อนชำระของเราสามารถทำการย้ายไฟแนนซ์ได้หรือไม่ รวมไปถึงการเตรียมเอกสาร เช่น สำเนาทะเบียนรถ สัญญาการขอสินเชื่อที่เก่า เป็นต้น

ในกรณีรถซื้อขาย จำเป็นต้องมีข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับตัวรถ ผู้ซื้อ ผู้ขาย ให้เรียบร้อยจึงจะสามารถผ่านการอนุมัติได้ง่ายและไวยิ่งขึ้น

บุคคล

ความถูกต้องของเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาถือเป็นสิ่งสำคัญ เช่น บริษัทไฟแนนซ์อาจจะติดต่อไปยังฝ่ายบุคคลของบริษัทที่คุณทำงานอยู่ เพื่อยืนยันว่าคุณมีอาชีพมั่นคงจริง รวมถึงการเยี่ยมบ้านคุณ เพื่อยืนยันว่าคุณมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งจริง ตัวของผู้ขอสินเชื่อจึงจำเป็นต้องมีเอกสารชัดเจน มีที่อยู่อาศัยชัดเจนเป็นหลักแหล่ง ไม่ย้ายที่อยู่บ่อย ๆ มีบุคคลในครอบครัวหรือญาติพี่น้องยิ่งเป็นผลดีต่อการอนุมัติหรือบางกรณีจำเป็นต้องมีผู้ค้ำประกัน ซึ่งต้องเป็นบุคคลในพื้นที่นั้น ๆ ด้วย

แนะนำ

การให้ข้อมูลที่แท้จริงกับบริษัทไฟแนนซ์จะส่งผลให้อนุมัติง่ายขึ้นได้ ทั้งความถูกต้องของตัวเอกสารต่าง ๆ  ข้อมูลสถานที่ทำงาน ข้อมูลที่อยู่อาศัย  ข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคล หากมีข้อมูลชัดเจน การอนุมัติก็ง่ายขึ้นเช่นกัน

สำหรับ 5 วิธีนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งในข้อมูลการจัดไฟแนนซ์ การขออนุมัติต่าง ๆ ต้องขึ้นอยู่กับบริษัทนั้นเป็นผู้พิจารณา ซึ่งเราหวังว่า บทความนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องการจัดไฟแนนซ์ การขอสินเชื่อรถและหากคุณกำลังมองหาบริษัทไฟแนนซ์ ที่พร้อมเข้าใจคุณ สามารถติดต่อเราได้ที่ บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด รับจัด/ย้าย/เช่าซื้อรถมือสอง รถทุกประเภท สมัครง่าย ๆ เพียง 4 ขั้นตอน

1.สมัครออนไลน์ได้ 24 ช.ม.

2.เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

3.ให้บริการถึงที่

4.รับเงิน

เราพร้อมให้บริการด้วยใจ เรื่องไฟแนนซ์ เรื่องเงิน เรื่องง่ายที่ เฮงลิสซิ่ง