เฮงลิสซิ่ง ร่วมส่งเสริมพระพุทธศาสนาถวายน้ำดื่ม วัดท่าใหม่อิ

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) นำโดยนายระพี พรึงลำภู ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการสาขาและรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมพนักงาน ร่วมถวายน้ำดื่ม เนื่องในช่วงเข้าพรรษา หรือช่วงที่พระสงฆ์อยู่ประจำวัดเป็นเวลา 3 เดือน ณ วัดท่าใหม่อิ ตำบลป่าแดด  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พระครูศรีวุฒิคุณ ดร. (ไพศาล ฐานวุฑฺโฒ ป.ธ.๖) เจ้าอาวาสวัดท่าใหม่อิ รับประเคน

ในการนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมถวายน้ำดื่มจำนวน 1,200 ขวด สำหรับใช้ในกิจการในพระพุทธศาสนา และแจกจ่ายแก่พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไป ที่เข้าเยี่ยมชม ทำบุญ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามนี้ไว้เพื่อให้คงอยู่กับพุทธศาสนิกชนไทยสืบไป

#เฮงลิสซิ่ง #CSR #เพื่อสังคม #น้ำเฮงน้ำใจ