ประกาศเลื่อนการประกวดราคา เปลี่ยนสื่อ Instore media ภายในสาขาเดิม จำนวน 638 สาขา
กำหนดยื่นซองใบสมัครรวมทั้งผลงาน จากเดิม วันที่ 12  – 22 กันยายน 2566
ไปเป็นวันที่ 2 ตุลาคม 2566
เปิดซอง  จากเดิม วันที่ 27 กันยายน 2566
ไปเป็นวันที่ 3 ตุลาคม 2566
ประกาศผล จากเดิม วันที่ 29 กันยายน 2566
ไปเป็นวันที่ 6 ตุลาคม 2566 ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ผู้สนใจติดต่อประกวดราคาและสอบถามข้อมูล
สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดในเว็บไซต์ www.hengleasing.com
สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณณัฐธยาน์ รวมสุขธนวิชญ์ 1361 ต่อ 8605
สามารถยื่นซองด้วยตนเองได้ที่
บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 69 หมู่ 7 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
และทางอีเมล์  [email protected] และสำเนาถึง CC: [email protected], [email protected]
, [email protected]