ประกาศประกวดราคา  “จัดจ้าง ออแกไนซ์เซอร์สำหรับงานออกบูธในงานประเพณี 10 จังหวัด ”
กำหนดยื่นซองใบสมัครรวมทั้งผลงาน วันที่ 14 – 23  กุมภาพันธ์ 2567
เปิดซอง วันที่ 26 กุมภาพันธ์  2567
ประกาศผล วันที่ 28   กุมภาพันธ์  2567 ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ผู้สนใจติดต่อประกวดราคาและสอบถามข้อมูล
สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดในเว็บไซต์ www.hengleasing.com
สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณณัฐธยาน์  รวมสุขธนวิชญ์   1361 ต่อ 8605
สามารถยื่นซองด้วยตนเองได้ที่
บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 69 หมู่ 7 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
และทางอีเมล์  [email protected] และสำเนาถึง CC: [email protected]

 

เอกสารแนบ

1.ประกาศประกวดราคา จัดจ้างออแกไนซ์สำหรับงานประเพณี 10 จังหวัด

2.ใบสมัคร จัดจ้างออแกไนซ์ประเพณี 10 จังหวัด

3.TOR ข้อกำหนดในการคัดเลือก การจัดจ้าง ฯ