เนื้อหาของบทความ

ไม่ว่าจะซื้อรถมือหนึ่งหรือรถมือสอง การหาเลขทะเบียนมงคลสำหรับรถที่คุณซื้อสักคันเป็นเรื่องปกติ เพราะสามารถ จองทะเบียนรถออนไลน์ จองเลขที่ถูกใจได้ ทั้งนี้ในการจองทะเบียนรถออนไลน์ มีขั้นตอนและข้อปฏิบัติอย่างไร บทความนี้จะมาแนะนำวิธีการจองทะเบียนรถออนไลน์สำหรับคนที่กำลังมองหาทะเบียนรถที่ถูกโฉลกกับคุณกันค่ะ

จองทะเบียนรถออนไลน์ ต้องทำอย่างไร

นอกจากการหาฤกษ์งามยามดีสำหรับการออกรถแล้ว  เลขทะเบียนรถมงคล  เป็นอีกความเชื่อที่คนไทยบางส่วนเชื่อถืออยู่ไม่น้อย ทั้งนี้การจองทะเบียนรถออนไลน์ มีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากก็จริง แต่ก็ยังมีเงื่อนไขในการจองทะเบียนรถออนไลน์ ที่ผู้สนใจจองทะเบียนรถออนไลน์ จะต้องศึกษาก่อนวางแผนจองทะเบียนรถออนไลน์ให้ดี เพราะการจองทะเบียนรถออนไลน์ทั้งรถยนต์ และมอเตอร์ไซค์จะมีความแตกต่างกันสักหน่อย โดยเรามาเริ่มต้นที่การจองทะเบียนรถออนไลน์ รถยนต์กันก่อน 

1.กรณีรถใหม่ ท่านจะต้องได้รับรถยนต์มาแล้ว จึงจะสามารถจองทะเบียนรถออนไลน์ได้ แต่หากเป็นรถจดทะเบียนแล้ว จะต้องเป็นรถที่จดทะเบียนกรุงเทพมหานคร หรือโอนย้ายมาเป็นรถป้ายทะเบียนกรุงเทพมหานครก่อน

2.ท่านสามารถใส่เลขทะเบียนที่เปิดให้จอง ตามตารางจองทะเบียนรถออนไลน์เลขได้ครั้งละ 1 เลข และสามารถใส่เลขใหม่ได้จนกว่าจะจองเลขทะเบียนได้

3.เลขทะเบียนรถยนต์ที่จองทะเบียนรถออนไลน์ได้นั้น ต้องนำรถมาจดทะเบียนภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันที่กำหนดให้จดทะเบียน หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว สิทธิในเลขทะเบียนนั้นจะตกไป กรมฯ จะนำเลขทะเบียนที่ท่านจองทะเบียนรถออนไลน์ได้ไปจดทะเบียนให้ผู้อื่น

4.เมื่อท่านจองทะเบียนรถออนไลน์แล้ว ท่านจะสามารถจองเลขทะเบียนรถออนไลน์ ได้ใหม่อีกครั้งหลังจาก 3 เดือน

5.เลขทะเบียนรถยนต์ ที่ท่านจองได้นั้นจะไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงเป็นชื่อผู้อื่นได้

6.ข้อควรระวัง ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชนนั้น หากอักษรหรือตัวเลขไม่ตรงตามบัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขทะเบียนบริษัท ไม่ตรงกับเอกสารนิติบุคคลให้ถือว่าไม่ใช่บุคคลเดียวกัน และจะไม่สามารถนำเลขไปจดทะเบียนได้

7.ให้ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขทะเบียนการค้า หรือ เลขหนังสือเดินทาง ต้องติดกัน เช่น เลขบัตรประจำตัวประชาชน 3529999227711, เลขหนังสือเดินทาง P110234 เป็นต้น

8.หากรูปแบบการใส่ ชื่อ – นามสกุล และเลขบัตร ผิดไปจากที่กำหนดให้ตกเป็นโมฆะ

9.การจอง จะเปิดให้จองเป็นแบบวันต่อวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 16.00 น. ของวัน ตามตารางจองเลข

10.คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง (1 IP Address) สามารถจองได้เลขเดียวในวันนั้นๆ

11.กรมฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจองตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เทคนิคจองทะเบียนรถออนไลน์ มีอะไรบ้าง

 1. จองทะเบียนรถออนไลน์ผ่านเว็บไซต์  คลิก
 2. กรณีรถใหม่ ต้องได้รับรถยนต์แล้วและข้อมูลรถต้องถูกส่งให้กับ กรมการขนส่งทางบก แล้วเท่านั้น
 3. กรณีรถจดทะเบียนแล้วต้องเป็นรถที่จดทะเบียนกรุงเทพมหานครหรือแจ้งความประสงค์ขอย้ายรถมากรุงเทพมหานครและมีสถานะปกติ
 4. เลือกเลขถูกใจเตรียมไว้ 10 หมายเลข
 5. พิมพ์ชื่อ เลขบัตรประชาชน เลขตัวถังให้ถูกต้อง
 6. คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง จองได้ 1 หมายเลข/คัน/วัน
 7. ไม่สามารถจองแทนกันได้
 8. หากจองสำเร็จแล้วต้องจดทะเบียนภายในวันที่กรมการขนส่งกำหนด

จองทะเบียนรถด้วยการประมูลเลขทะเบียนมงคล

นอกจากการจองทะเบียนรถผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมการขนส่งทางบกแล้ว อีกหนึ่งวิธีในการจองทะเบียนรถนั่นก็คือ การประมูลเลขทะเบียนรถมงคล ซึ่งเรามักจะเห็นเลขทะเบียนมงคล เลขสวย ผลรวมดี นำมาประมูลกันในช่วงมหกรรมพิเศษที่เปิดให้ประมูลป้ายเลขทะเบียนรถมงคลทั้งตัวหมวดอักษรและตัวเลขเท่านั้น ไม่ได้มีการเปิดประมูลทุกวัน จึงจำเป็นต้องติดตามข่าวสารที่เว็บไซต์ http://www.tabienrod.com/ หลังจากที่คุณเข้าร่วมการประมูลและชนะการประมูลแล้ว จะต้องเตรียมเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิ์ดังนี้

1.หนังสือรับรองหลักฐานการส่งบัญชีรับและจำหน่ายรถ

2.หนังสือแจ้งจำหน่ายรถจากบริษัทผู้ผลิต

3.หลักฐานการได้มาของรถ (สัญญาซื้อขายหรือใบเสร็จรับเงิน)

4.หลักฐานการทำ พ.ร.บ.

5.หลักฐานแสดงตัวบุคคลของเจ้าของรถ

6.บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถ

7.หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคณะกรรมการพร้อมตราประทับบริษัท)

นอกจากนี้จะต้องนำรถคันที่ยื่นขอรับป้ายทะเบียนใหม่ ไปตรวจสภาพรถเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ป้าย หลังจากนั้นประมาณหนึ่งสัปดาห์ ก็สามารถรับป้ายทะเบียนตัวจริงได้

จองทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ออนไลน์

 

กรมการขนส่งทางบกได้เปิดระบบ จองทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ เปิดจองตั้งแต่ วันที่ 19 เมษายน เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง  ยื่นคำขอ วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา  09.00 น. – 14.00 น. (จองเลขทะเบียน เฉพาะ กรุงเทพมหานครเท่านั้น) สำหรับหมวดที่เปิดจองได้แก่  5ขฐ 5ขฒ 5ขณ 5ขด** โดยมีหลักเกณฑ์การจองเลขทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ดังนี้

 1. ผู้ยื่นคำขอจองทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ต้องเป็นเจ้าของรถ ที่จดทะเบียนหรือผู้เช่าซื้อรถเท่านั้น คลิก
 2. เลขทะเบียนที่จองเลขทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์แล้ว ห้ามเปลี่ยนเลข หรือโอนสิทธิ์เปลี่ยนชื่อหรือยกเลิก ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 3. เมื่อการจองเลขทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ของคุณได้รับอนุมัติหมายเลขทะเบียนแล้ว แคปหน้าจอ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการจดทะเบียน และต้องดำเนินการภายใน 90 วัน
 • หากไม่ดำเนินการภายในกำหนด ยินยอมให้นำหมายเลขทะเบียนที่ได้รับ จัดให้กับผู้อื่นต่อไป
 • หากท่านต้องการจองเลขทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ที่ 2 ท่านต้องจดทะเบียนหมายเลขที่ได้รับอนุมัตินั้นก่อน
 • เลขทะเบียนเปิดให้จองเลขทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ จำนวน 5 หมายเลข ตามลำดับที่ท่านต้องการ
 • หากมีข้อผิดพลาดในการจองเลขทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ ไม่ว่ากรณีใดๆ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปลี่ยนหมวดอักษรให้ใหม่ และจะแจ้งให้ทราบ

ขั้นตอนการจองเลขทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์

ขั้นตอนการจองเลขทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ ก็สามารถทำตามได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.สแกน QR CODE จองเลขทะเบียนรถจักรยานยนต์

2.กรอกแบบคำขอจองทะเบียนเลขรถจักรยานยนต์

3.รับทราบหลักเกณฑ์การจองเลข

4.ระบุเลขทะเบียนที่ต้องการจอง

5.ระบบบันทึกคำขอ จบขั้นตอนการจอง

การตรวจผลการจองเลขทะเบียน

ทำการสแกน QR CODE กรอกเลขบัตร 13 หลัก

– กรณีเจ้าหน้าที่ยังไม่อนุมัติเลขทะเบียนนั้นจะไม่พบข้อมูล

– กรณีเจ้าหน้าที่อนุมัติเลขทะเบียนนั้น จะปรากฏเลขทะเบียนรถที่ได้ทำการจองไว้

ตอนนี้เราก็ทราบถึงขั้นตอนการจองเลขทะเบียนรถออนไลน์แล้ว ทีนี้เรามาดูในส่วนของการเลือกเลขทะเบียนมงคล ซึ่งมีหลายวิธีโดยวิธีที่นิยมนำมาใช้ดูเลขทะเบียนรถมงคลมีอะไรบ้าง มาอ่านต่อกันเลยค่ะ

เลือกเลขทะเบียนรถมงคล ทำอย่างไร

การดูดวงทะเบียนรถ ด้วยวิธีการดูผลรวมของเลขทะเบียนรถทั้งหมด โดยนำเลขทะเบียนทุกตัวมาบวกกัน โดยบวกให้ได้เลขเพียงหลักเดียว จึงจะได้ ผลรวมเลขทะเบียนเพื่อนำมาดูว่าเหมาะสม ถูกโฉลกกับตัวเองได้ ตามตัวอย่างดังนี้

1.ผลรวมเลขทะเบียนรถ

ตัวอย่าง เลขทะเบียน กข 3527 ผลรวมเลขทะเบียน = 3+5+2+7 = 17 จากนั้นนำเลขมาบวกกันอีก 1+7 = 8 เมื่อได้ผลรวมเลขทะเบียนรถแล้ว จึงนำมาเทียบดูความหมายจากผลรวมเลขทะเบียนรถได้ดังนี้

ผลรวมเลขทะเบียนรถ เรื่องที่ส่งผล อาชีพที่เหมาะสม
1 ส่งเสริมบารมี ความเป็นผู้นำ ชอบความสนุกสนาน ข้าราชการ,ผู้ที่มียศ มีตำแหน่ง
2 ส่งเสริมด้านการเงิน น่าคบหาสมาคม ผู้หญิงและผู้ที่ประกอบอาชีพด้านการบริการ การเงินการธนาคาร ค้าขาย
3 ส่งเสริมด้านการค้าชาย การลงทุน แต่ทำให้ใจร้อน มักมีอุปสรรค ผู้ชายและผู้ประกอบอาชีพ ทหาร ตำรวจ หมอ พยาบาล ช่างฝีมือหรือนักธุรกิจ
4 ส่งเสริมด้านชื่อเสียง ติดต่อเจรจาเก่ง คนทำงานด้านการเจรจาสื่อสาร
5 ส่งเสริมความน่าเชื่อถือ ค้าขายดี เหมาะกับทุกคน
6 ส่งเสริมเรื่องความแคล้วคลาด มีคนอุปถัมภ์ มีความสมหวังในทุกเรื่อง คนทำงานบันเทิง เสริมสวย ของสวยของงาม
7 มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ส่งผลเสียด้านการเงิน การเกษตร
8 ทำมาค้าขายดี เจริญรุ่งเรื่อง แต่ขับรถจะใจร้อน ทำงานกลางคืน อาชีพสีเทา
9 มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง แคล้วคลาดปลอดภัย เหมาะกับทุกคน

2.หาเลขทะเบียนรถมงคลจากวันเกิด

เชื่อว่าคนเกิดในแต่ละวัน จะมีดวงที่แตกต่างกัน จึงทำให้การดู ทะเบียนรถมงคล ต้องดูตามวันเกิดของแต่ละคน เพราะฉะนั้นหากเราต้องการดูเลข ทะเบียนรถมงคล ให้ถูกโฉลกของตัวเอง จึงต้องให้หลักทักษา ซึ่งเป็นศาสตร์ตัวเลขที่มีมาแต่โบราณ โดยในแต่ละวันจะมีเลข ทะเบียนรถมงคล ตัวไหนที่เหมาะสม หรือแม้กระทั่งอักษรตัวไหนที่เป็นกาลกิณีหรือไม่ถูกโฉลกกับคนเกิดวันต่าง ๆ บ้าง มาตรวจสอบตัวเลขที่เหมาะกับตัวคุณกันค่ะ

ดูดวงทะเบียนรถ สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์

เมื่อยึดถือตามหลักทักษา เลข ทะเบียนรถมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ห้ามใช้ตัวอักษร ศ ษ ส ห ฬ ฮ (อักษรกาลกิณี)

ห้ามไม่ให้มีเลข 6 และเลข 3

สีรถที่ถูกโฉลกกับเลขทะเบียน คือ สีเขียว

สีต้องห้ามสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ คือ สีฟ้า สีน้ำเงิน

ตัวเลขบนทะเบียนตัวสุดท้าย ห้ามเป็นเลข 6

ดูดวงทะเบียนรถสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์

เมื่อยึดถือตามหลักทักษา เลข ทะเบียนรถมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ห้ามใช้สระทั้งหมด ยกเว้นไม้หันอากาศและตัวการันต์  ซึ่งรวมถึงอักษร อ (อักษรกาลกิณี)

ห้ามไม่ให้มีเลข 1 และเลข 5

ตัวเลขบนทะเบียนตัวสุดท้าย ห้ามเป็นเลข 1

สีรถที่ถูกโฉลกกับเลขทะเบียน คือ สีดำ

สีต้องห้ามสำหรับคนเกิดวันจันทร์ คือ สีแดง

ดูดวงทะเบียนรถสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคาร

เมื่อยึดถือตามหลักทักษา เลข ทะเบียนรถมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันอังคาร มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ห้ามใช้ตัวอักษร ก ข ค ฆ ง (อักษรกาลกิณี)

ตัวเลขกาลกิณี ห้ามไม่ให้มีเลข 2 และเลข 1

ตัวเลขบนทะเบียนตัวสุดท้าย ห้ามเป็นเลข 3

สีรถที่ถูกโฉลกกับเลขทะเบียนได้แก่ สีเหลือง

สีต้องห้ามสำหรับคนเกิดวันอังคารได้แก่ สีขาว สีครีม

ดูดวงทะเบียนรถสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธ

เมื่อยึดถือตามหลักทักษา เลข ทะเบียนรถมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันพุธ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ห้ามใช้ตัวอักษร จ ฉ ช ซ ฌ ญ (อักษรกาลกิณี)

ตัวเลขกาลกิณี ห้ามไม่ให้มีเลข 3 และเลข 8

ตัวเลขบนทะเบียนตัวสุดท้าย ห้ามเป็นเลข 3

สีรถที่ถูกโฉลกกับเลขทะเบียน คือ สีเหลือง

สีต้องห้ามสำหรับคนเกิดวันพุธ (กลางวัน) คือ สีส้ม สีทอง

ดูดวงทะเบียนรถสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืน

เมื่อยึดถือตามหลักทักษา เลข ทะเบียนรถมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ห้ามใช้ตัวอักษร บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม (อักษรกาลกิณี)

ห้ามไม่ให้มีเลข 5 และเลข 4

ตัวเลขบนทะเบียนตัวสุดท้ายห้ามเป็นเลข 3 กับ 5

สีรถที่ถูกโฉลกกับเลขทะเบียน คือ สีขาว 

สีต้องห้ามสำหรับคนเกิดวันพุธ (กลางคืน) คือ สีส้ม สีทอง

ดูดวงทะเบียนรถสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี

เมื่อยึดถือตามหลักทักษา เลข ทะเบียนรถมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ห้ามใช้ตัวอักษร ด ต ถ ท ธ น (อักษรกาลกิณี)

ห้ามไม่ให้มีเลข 7

สีรถที่ถูกโฉลกกับเลขทะเบียน คือ สีดำ สีม่วง สีน้ำเงิน

สีต้องห้ามสำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดี คือ สีส้ม

ดูดวงทะเบียนรถสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์

เมื่อยึดถือตามหลักทักษา เลข ทะเบียนรถมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ห้ามใช้ตัวอักษร ย ร ล ว (อักษรกาลกิณี)

ห้ามไม่ให้มีเลข 7 และเลข 8

ตัวเลขบนทะเบียนตัวสุดท้าย ห้ามเป็นเลข 8

สีรถที่ถูกโฉลกกับเลขทะเบียน คือ สีชมพู แดง

สีต้องห้ามสำหรับคนเกิดวันศุกร์ คือ สีดำ

ดูดวงทะเบียนรถสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์

เมื่อยึดถือตามหลักทักษา เลข ทะเบียนรถมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ห้ามใช้ตัวอักษร ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ (อักษรกาลกิณี)

ห้ามไม่ให้มีเลข 4 และเลข 6

ตัวเลขบนทะเบียนตัวสุดท้าย ห้ามเป็นเลข 4

สีรถที่ถูกโฉลกกับเลขทะเบียนได้แก่ สีน้ำเงิน

สีต้องห้ามสำหรับคนเกิดวันเสาร์ คือ สีเขียว สีแสด

*ความเชื่อเรื่องการดูดวงทะเบียนรถ เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน 

การจองทะเบียนรถออนไลน์ สามารถทำได้ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยสามารถศึกษาขั้นตอนและคำแนะนำของเราไปใช้ รวมไปถึงเทคนิคการเลือกเลขทะเบียนรถให้ถูกโฉลกกับตัวเอง เพื่อให้สามารถนำไปจองเลขทะเบียนรถต่อไปได้ ทั้งนี้ความเชื่อเป็นเพียงสิ่งช่วยให้เราสบายใจ แต่สิ่งสำคัญคือเรื่องของการขับขี่รถ จะต้องมีสติ ไม่ประมาท และเคารพกฎจราจร และที่สำคัญควรทำประกันรถยนต์ติดไว้สักกรมธรรม์ เพื่อสร้างความคุ้มครองในการขับขี่ได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอุบัติเหตุรถชน ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่คาดฝัน แม้ว่าคุณจะขับรถดีแล้ว แต่เราไม่รู้เลยว่าเพื่อนร่วมถนนของเราจะขับรถดีด้วยหรือไม่  แต่หากเราทำประกันรถยนต์ไว้ก็จะช่วยเพิ่มความอุ่นใจ และลดภาระในเรื่องค่าความเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอีกด้วย สนใจประกันรถยนต์ 0% ผ่อน 12 งวด* ที่เฮงลิสซิ่ง ซื้อง่ายไม่ต้องจ่ายเงินก้อน คลิก