เนื้อหาของบทความ

เริ่มต้นปีใหม่ 2566 ผู้ขับขี่ทุกท่านลองหยิบใบขับขี่ขึ้นมาดูกันสักนิดว่าถึงเวลาที่คุณจะต้อง ต่ออายุใบขับขี่ 2566 แล้วหรือยัง เพราะเชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยเจอประสบการณ์ลืมต่ออายุใบขับขี่ หรือลืมต่ออายุบัตรประชาชนกันบ้าง ทั้งนี้ในปี 2566 นี้การต่ออายุใบขับขี่ 2566 จะมีอัปเดตอะไรใหม่ ๆ บ้างหรือไม่ เรามีคำตอบมาฝากค่ะ  

การ ต่ออายุใบขับขี่ 2566 ทำอย่างไร?

เป็นประจำทุกปีสำหรับผู้ที่ขับขี่รถแต่ละท่าน ที่อาจจะถึงเวลาที่ต้องต่ออายุใบขับขี่ ในปี 2566 แล้ว สำหรับการต่ออายุใบขับขี่ 2566 จะมีอยู่ 2 ประเภท โดยที่บางคนอาจจะถึงคราวที่ต้องต่ออายุใบขับขี่ 2566 จากชนิดชั่วคราว (2ปี) เป็น 5 ปี หรือการต่ออายุใบขับขี่ 2566 ชนิด 5 ปี ทั้งนี้การต่ออายุใบขับขี่นั้นมีความสำคัญสำหรับผู้ขับขี่ที่จำเป็นต้องใช้รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ในชีวิตประจำวันเป็นประจำ จะต้องมีการทำใบขับขี่สำหรับผู้ที่ยังไม่มีใบขับขี่ และสำหรับผู้ที่มีใบขับขี่อยู่แล้ว จำเป็นจะต้องต่ออายุใบขับขี่เมื่อถึงวันที่ใบขับขี่หมดอายุ หรือสามารถต่ออายุใบขับขี่ล่วงหน้าได้เช่นเดียวกัน เพราะ ใบขับขี่หรือใบอนุญาตขับขี่ เป็นเอกสารสำคัญที่ผู้ใช้รถทุกคนต้องพกติดตัวไว้เสมอ ไม่ว่าจะขับรถเดินทางไปที่ไหนก็ตาม ทั้งนี้สำหรับคนที่เคยลืมต่ออายุใบขับขี่หรือคิดว่าอาจจะไม่สะดวกเดินทางไปต่ออายุใบขับขี่ที่ขนส่งในวันที่ตรงกับวันหมดอายุของใบขับขี่นั้น ก็สามารถต่ออายุใบขับขี่ล่วงหน้าได้ เพราะใบอนุญาตขับขี่รถถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ขับขี่รถต้องมีติดตัวไว้เสมอ เพราะถือเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้ขับขี่ได้รับอนุญาตให้ขับขี่รถและได้ผ่านการทดสอบของกรมการขนส่งทางบกมาเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้หากผู้ขับขี่มีใบขับขี่ ยังสามารถได้รับค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันได้ และตำแหน่งงานบางประเภทก็จำเป็นต้องใช้ใบขับขี่เพื่อประกอบกับการสมัครงานอีกด้วย

แม้ว่าใบอนุญาตขับขี่รถเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพกติดตัวเสมอ แต่หลายคนอาจจะเคยเกิดปัญหาพกไว้จนลืม ลืมที่จะหยิบมาดูว่าใบอนุญาตขับขี่รถหมดอายุไปเสียแล้ว แต่ก็ยังขับรถบนท้องถนนตามปกติไม่ได้มีการนำไปต่ออายุใบขับขี่ ซึ่งความจริงแล้วการต่ออายุใบขับขี่สามารถต่ออายุใบขับขี่ล่วงหน้าได้ ช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ขับขี่ลืมต่ออายุใบขับขี่  หากคุณพบว่าตอนนี้ใบอนุญาตขับขี่รถหมดอายุไปแล้ว แนะนำว่าไม่ควรปล่อยเอาไว้เด็ดขาดเพราะนอกจากคุณจะลืมไปต่ออายุใบขับขี่จนทำให้ใบอนุญาตขับขี่รถหมดอายุแล้ว คุณจะมีความผิดตามกฎหมายอีกด้วย ทั้งนี้ใบอนุญาตขับขี่รถหมดอายุ แต่ยังมีการนำรถออกไปใช้ตามปกติ หากเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกตรวจ ถือว่าผู้ขับขี่ทำผิดกฎหมายจราจรและมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาทอีกด้วย ทั้งนี้ในการต่ออายุใบขับขี่ประกอบไปด้วยการต่ออายุใบขับขี่ 2 ประเภท ดังนี้

ต่ออายุใบขับขี่ 2 ปี เป็น 5 ปี ต่ออายุใบขับขี่ล่วงหน้าได้กี่เดือน

ใบขับขี่ 2 ปี เป็นใบขับขี่ชั่วคราว หากมีการต่ออายุใบขับขี่ในครั้งต่อไป ก็จะกลายเป็น 5 ปี ซึ่งในการต่ออายุใบขับขี่นั้น สามารถต่ออายุใบขับขี่ล่วงหน้าได้กี่เดือน คำตอบคือ สามารถต่ออายุใบขับขี่ล่วงหน้าได้ก่อนหมดอายุ 6 เดือน หรือ 180 วัน โดยมีค่าใช้จ่ายในการต่ออายุใบขับขี่ล่วงหน้าตามประเภทรถดังนี้

1.รถจักรยานยนต์ ต่ออายุใบขับขี่จาก 2 ปี เป็น 5 ปี มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดประมาณ 255 บาท

2.รถยนต์ ต่ออายุใบขับขี่จาก 2 ปี เป็น 5 ปี มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดประมาณ 505 บาท

ทั้งนี้หากปล่อยให้ใบขับขี่หมดอายุและมีการนำไปใช้งาน จะผิดกฎหมายพ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 มีโทษปรับ 2,000 บาทตามมาตรา 66

ต่ออายุใบขับขี่ 5 ปี เป็น 5 ปี ต่ออายุใบขับขี่ล่วงหน้าได้กี่เดือน

ใบอายุขับขี่ 5 ปี เป็นใบขับขี่ทั่วไป หากมีการต่ออายุใบขับขี่ในครั้งต่อไป ก็จะยังคงเป็น 5 ปีเหมือนเดิม ซึ่งในการต่ออายุใบขับขี่นั้น สามารถต่ออายุใบขับขี่ล่วงหน้าได้กี่เดือน คำตอบคือ สามารถต่ออายุใบขับขี่ล่วงหน้าได้ก่อนหมดอายุ 6 เดือน หรือ 180 วัน โดยมีค่าใช้จ่ายในการต่ออายุใบขับขี่ล่วงหน้าตามประเภทรถดังนี้

1.รถจักรยานยนต์ ต่ออายุใบขับขี่จาก 2 ปี เป็น 5 ปี มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดประมาณ 255 บาท

2.รถยนต์ ต่ออายุใบขับขี่จาก 2 ปี เป็น 5 ปี มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดประมาณ 505 บาท

ทั้งนี้หากปล่อยให้ใบขับขี่หมดอายุและมีการนำไปใช้งานจะผิดกฎหมายพ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 มีโทษปรับ 2,000 บาทตามมาตรา 66

หากใบขับขี่หมดอายุไปแล้ว จะต้องต่ออายุใบขับขี่ภายในกี่วัน

แม้ว่าการต่อใบขับขี่รถจะสามารถต่อใบขับขี่ได้ล่วงหน้า แต่ก็ยังมีผู้ขับขี่หลายคนลืมหรือละเลยที่จะต่อใบขับขี่รถ ก็ยังนำรถไปใช้งานตามปกติ ทั้งนี้หากคุณกลับมาต่ออายุใบขับขี่ที่หมดอายุไปแล้ว จะต้องทำอย่างไรบ้าง

ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์หมดอายุไม่เกิน 1 ปี

ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์หมดอายุแต่ไม่เกิน 1 ปี สามารถต่อใบขับขี่ได้ที่กรมขนส่งทางบก โดยจะมีค่าธรรมเนียมต่ออายุใบขับขี่เท่านั้น

ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์หมดอายุเกิน 1 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 3 ปี 

ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์หมดอายุเกิน 1 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 3 ปี ผู้ขับขี่จะต้องสอบใบขับขี่ใหม่อีกครั้ง โดยต้องทำคะแนนให้ได้มากกว่า 90% หรือตอบถูกมากกว่า 45 ข้อจาก 50 ข้อ 

ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์หมดอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป 

ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์หมดอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ผู้ขับขี่ต้องสอบใหม่ทั้งหมด เริ่มตั้งแต่อบรมใบขับขี่ อบรมอายุต่อใบขับขี่ออนไลน์ สอบข้อเขียนและสอบภาคปฏิบัติ เหมือนเริ่มต้นใหม่เลย

เราจะเห็นว่านอกจากใบอนุญาตขับขี่รถยนต์หมดอายุแล้ว จะมีโทษตามกฎหมายเมื่อถูกเรียกตรวจจากเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว สำหรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์หมดอายุเกิน 1 ปี ขึ้น ยังต้องเสียเวลาไปเดินเรื่องเพื่อขอสอบใบขับขี่ใหม่ รวมไปถึงต้องสอบใหม่ทั้งข้อเขียนและปฏิบัติอีกด้วย

ขั้นตอนการต่ออายุใบขับขี่ 2566 

ก่อนที่คุณจะไปทำการต่ออายุใบขับขี่นั้น จะต้องมีการเข้าไปอบรมใบขับขี่ออนไลน์ผ่าน DLT e-Learning เพื่อทำการอบรมใบขับขี่ออนไลน์ได้เลย โดยก่อนที่คุณจะเริ่มการอบรมใบขับขี่ออนไลน์ จะต้องมีการเตรียมอุปกรณ์ในการเข้าระบบ DLT e-learning เป็นระบบการอบรมใบอนุญาตขับรถ โดยกรมการขนส่งทางบก ซึ่งกรมการขนส่งทางบกจัดทำขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อ COVID -19 และเพิ่มความสะดวกในการต่อใบขับขี่ที่ไม่ต้องเดินทางมาขนส่งอีกด้วย ทั้งนี้ในการอบรมใบขับขี่ออนไลน์สำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพขับรถยนต์สาธารณะ รถยนต์สามล้อสาธารณะ รถจักรยานยนต์สาธารณะให้สามารถเข้ารับการอบรมต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์หลักสูตรการขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะ อบรมใบขับขี่ออนไลน์รถสามล้อสาธารณะ อบรมใบขับขี่ออนไลน์รถจักรยานยนต์สาธารณะ รวมไปถึงการอบรมหลักสูตรการขอรับบัตรประจำตัวคนขับรถ ผ่านระบบ DLT e-learning ได้  โดยการอบรมเพื่อต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์ผ่านระบบ DLT e-learning สามารถเชื่อมต่อผ่านคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนได้ โดยจะต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยนั่นเอง

สิ่งต้องเตรียมในการอบรมต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์ มีอะไรบ้าง

ก่อนที่คุณจะเริ่มการอบรมใบขับขี่ออนไลน์ จะต้องมีการเตรียมอุปกรณ์ในการเข้าระบบ DLT e-learning สามารถอบรมใบขับขี่ออนไลน์ได้ทั้งสมาร์ทโฟน หรือ คอมพิวเตอร์ได้ทั้งคู่ แต่สำคัญคือต้องมีสัญญาณอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้คุณยังต้องเตรียมเอกสารเพื่อใช้สำหรับกรอกข้อมูลลงในระบบดังนี้

1.เตรียมข้อมูลให้พร้อม ได้แก่ บัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ และวันเดือนปีเกิด สำหรับลงทะเบียนในระบบ DLT e-learning

2.เตรียมเวลาให้ว่าง ในการอบรมเพื่อต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์ แม้ว่าจะสามารถนั่งอบรมที่ไหนก็ได้ แต่เนื่องจากต้องใช้เวลาในการอบรมไม่ต่างจากการไปอบรมที่ขนส่ง เพราะฉะนั้นคุณจำเป็นต้องหาเวลาที่ว่าง สะดวก และไม่มีธุระ เพื่อนั่งอบรมใบขับขี่ออนไลน์นี้ ประมาณ 1 ชั่วโมง ทั้งนี้ใบขับขี่แต่ละประเภทจะใช้เวลาในการอบรมต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์แตกต่างกัน

การอบรมใบขับขี่ออนไลน์มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

หลังจากที่เตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว เราก็เข้ามาสู่ขั้นตอนการอบรมใบขับขี่ออนไลน์ ซึ่งขั้นตอนนั้นไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน โดยมีวิธีการเข้าอบรมใบขับขี่ออนไลน์ดังนี้

1.เริ่มต้นต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์ ให้เข้าไปที่เว็บไซต์  https://www.dlt-elearning.com/Home

2.กดปุ่ม “ลงทะเบียน” สำหรับผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนเข้าใช้งาน

3.กรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน ประกอบไปด้วยเลขบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด

4.เลือกการอบรมตามใบอนุญาตขับรถที่ต้องการต่ออายุ ประกอบไปด้วย ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถยนต์สามล้อ) ระยะเวลาการอบรม 1 ชั่วโมง ใบอนุญาตขับรถขนส่ง ระยะเวลาอบรม 2 ชั่วโมง และใบอนุญาตขับรถสาธารณะ (รถยนต์สาธารณะ รถยนต์สามล้อสาธารณะ รถจักรยานยนต์สาธารณะ) ระยะเวลาอบรม 3 ชั่วโมง

4.เลือกข้อ1.แบบทดสอบก่อนอบรม

5.ทำแบบทดสอบก่อนอบรม 

6.ดูวิดีโออบรมใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล

7.ทำแบบทดสอบหลังอบรม เมื่อเรียบร้อยแล้วให้กดส่งข้อสอบ

8.เมื่อผ่านการอบรมแล้ว ให้บันทึกหน้าจอผลการอบรมเก็บไว้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการขอต่อใบอนุญาตที่กรมการขนส่งต่อไป โดยผลการอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์จะมีอายุ 90 วัน นับจากวันที่ผ่านการอบรม

การตัดแต้มใบขับขี่ 2566 คืออะไร

เมื่อช่วงต้นปี ผู้ที่มีใบขับขี่รถหลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องการตัดแต้มใบขับขี่ หรือระบบการบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถของผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ 2565 ซึ่งเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา กรมการขนส่งทางบกร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เริ่มใช้ระบบการตัดแต้มใบขับขี่ 2566 หรือระบบตัดแต้มใบอนุญาตขับรถ 2566 เพื่อป้องปราบและลดการกระทำผิดซ้ำของผู้ขับขี่รถ ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 142/1  โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 ม.ค. 2566  ซึ่งจะเป็นมาตรการเสริมในการสร้างวินัยการขับขี่เพิ่มเติมจากการออกใบสั่งเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามปกติ ภายใต้สโลแกน “มุ่งเน้นการสร้างวินัยการขับขี่ปลอดภัย  ให้โอกาสแก้ไขไม่กระทำผิดซ้ำ สร้างความเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย  และเป็นมาตรฐานสากล” โดยก่อนที่เราจะมาดูหลักเกณฑ์การตัดแต้มใบขับขี่นั้น เราจะต้องเข้าใจก่อนว่าในการตัดแต้มใบขับขี่ 2566 ผู้ที่มีใบขับขี่ทุกคนจะมีคะแนนความประพฤติคนละ 12 คะแนนเต็ม หากมีการกระทำผิดก็จะถูกตัดแต้มใบขับขี่ตามกลุ่มความผิดที่แบ่งออกเป็น 4 ระดับการตัดแต้มใบขับขี่ ใน 20 ฐานความผิดที่เป็นปัจจัยในการเกิดอุบัติเหตุ  จะถูกตัดแต้มใบขับขี่เมื่อทำผิดทันที  โดยการตัดแต้มใบขับขี่จะดำเนินการโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ใช้ระบบฐานข้อมูลใบสั่ง PTM ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการบันทึกการทำผิดกฎจราจรและตัดแต้มใบขับขี่ในแต่ละครั้ง โดยเกณฑ์การตัดแต้มใบขับขี่ 2566 มีดังนี้

เกณฑ์การตัดแต้มใบขับขี่ 2566

ผู้ที่มีใบขับขี่ทุกคนจะมีคะแนนความประพฤติคนละ 12 คะแนนเต็ม จะถูกตัดแต้มใบขับขี่เมื่อทำผิดทันที โดยเกณฑ์การตัดแต้มใบขับขี่ 2566 จะแบ่งกลุ่มความผิดออกเป็น 4 ระดับ 20 ฐานความผิดที่เป็นปัจจัยในการเกิดอุบัติเหตุ ดังนี้

ตัดแต้มใบขับขี่ 1 คะแนน ตัดแต้มใบขับขี่ 2 คะแนน ตัดแต้มใบขับขี่ 3 คะแนน ตัดแต้มใบขับขี่ 4 คะแนน
1.ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ

2.ไม่สวมหมวกกันน็อก

3.ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย

4.ขับรถด้วยความเร็วเกินกำหนด

5.ขับรถบนทางเท้า

6.ไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลาย

7.ไม่หลบรถฉุกเฉิน

8.ขับรถโดยประมาทหวาดเสียว

9.ขับรถไม่ติดป้ายทะเบียน หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข

10.ไม่ติดป้ายภาษี

1.ขับรถฝ่าไฟแดง

2.ขับรถย้อนศร

3.ขับรถในระหว่างโดยพักใช้หรือเพิกถอนใบขับขี่

1.ขับรถในขณะหย่อนความสามารถ

2.ขับผิดวิสัยคนขับรถธรรมดา

3.ขับรถชนแล้วหนี

1.เมาแล้วขับ

2.ขับรถในขณะเสพยาเสพติด

3.แข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาต

4.ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น

สั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ 1.หากถูกตัดคะแนนจนเหลือ 0 คะแนน  จะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ 90 วัน (รถทุกประเภท)

2.หากฝ่าฝืนขับรถในขณะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ โทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

3.หากถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่เป็นครั้งที่ 3 ภายใน 3 ปี อาจจะถูกสั่งพักใช้มากกว่า 90 วัน และหากยังถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่อีกเป็นครั้งที่ 4 อาจถูกพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัดแต้มขับขี่ 2566 เพิ่มเติมได้ คลิก

หากถึงเวลาที่ใบขับขี่หมดอายุ ผู้ขับขี่จะต้องรีบดำเนินการต่ออายุใบขับขี่ 2566 ให้เรียบร้อย อย่าปล่อยให้ใบขับขี่หมดอายุ หรือทางที่ดีสำหรับคนที่กลัวลืมต่ออายุใบขับขี่ ก็สามารถทำการต่ออายุใบขับขี่ล่วงหน้าได้ ก่อนหมดอายุ 6 เดือน หรือ 180 วัน  จึงทำให้คุณสามารถวางแผนเวลาเพื่อเดินทางไปต่ออายุใบขับขี่ได้ นอกจากผู้ขับขี่ทุกคนจะต้องทำใบขับขี่และต่ออายุใบขับขี่เมื่อถึงเวลาที่ต้องต่ออายุใบขับขี่แล้ว การทำประกันรถยนต์ติดรถไว้สักกรมธรรม์เป็นสิ่งที่ดีไม่น้อย เพราะหากคุณต้องใช้รถใช้ถนนทุกวัน ย่อมมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุรถชน ไม่เกิดจากความประมาทของตัวเราเอง ก็มาจากความประมาทของผู้อื่นหรือจากเหตุสุดวิสัย ทั้งนี้การทำประกันรถยนต์จะช่วยเพิ่มความคุ้มครองทั้งคน รถและความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั่นเอง สนใจทำประกันรถยนต์ที่เฮงลิสซิ่ง ซื้อง่าย ไม่ต้องจ่ายเงินก้อน คลิก