ประกาศประกวดราคา ผลิตเสื้อแจ็คเก็ต จำนวน 1,989 ตัว

กำหนดยื่นซองประกวดราคา กําหนดยื่นซองใบสมัครรวมทั้งผลงาน วันที่ 12-17 ธันวาคม 2565
เปิดซอง วันที่ 19 ธันวาคม 2565
ประกาศผล วันที่ 21 ธันวาคม 2565 ในเว็ปไซต์ของบริษัทฯ

ผู้สนใจติดต่อประกวดราคาและสอบถามข้อมูล
สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดในเว็บไซต์ www.hengleasing.com
สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณชณันวัชร์ จิระชาตรีวิทย์ 02-1539582 ต่อ 8605
สามารถยื่นซองด้วยตนเองได้ที่
บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 69 หมู่ 7 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
และทางอีเมล์  [email protected] และสำเนาถึง CC:[email protected],[email protected]

เอกสารดาวน์โหลด :
1.ใบสมัครงานประกวดราคา ประกวดราคาผลิตเสื้อแจ็คเก็ต จำนวน 1989 ตัว
2.TOR เสื้อแจ็คเก็คของพนักงานบริษัทเฮงลิสซิ่ง แอนด์แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)