ประกาศประกวดราคา โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรอง 400kVA และ 150kVA

กำหนดยื่นซองใบสมัครรวมทั้งผลงาน วันที่ 22 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2566
เปิดซอง วันที่ 5 มิถุนายน 2566
ประกาศผล วันที่ 9 มิถุนายน 2566 ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ผู้สนใจติดต่อประกวดราคาและสอบถามข้อมูล
สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดในเว็บไซต์ www.hengleasing.com
สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณอรรถวุฒิ ระดาบุตร 1361 ต่อ 8605
สามารถยื่นซองด้วยตนเองได้ที่
บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 69 หมู่ 7 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
และทางอีเมล์  [email protected] และสำเนาถึง CC: [email protected]

เอกสารดาวน์โหลด :
1.ใบสมัครประกวดราคา โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรอง 400kVA และ 150kVA
2.TOR ขอบเขตโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรอง 400kVA และ 150 kVA