ประกาศเลื่อนประกาศประกวดราคา การจัดจ้างผู้ผลิตและจัดส่งพีพีบอร์ด เพื่อดำเนินกิจกรรมสนับสนุนการทำการตลาดของสาขา จำนวน 39,570 ชุด พร้อมจัดส่ง 38 เขต

จากเดิม
ประกาศผลใน วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565 ในเว็ปไซต์ของบริษัทฯ

เปลี่ยนเป็น
ประกาศผลใน วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565 ในเว็ปไซต์ของบริษัทฯ

ผู้สนใจติดต่อประกวดราคาและสอบถามข้อมูล
สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดในเว็บไซต์ www.hengleasing.com
สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณชณันวัชร์ จิระชาตรีวิทย์ 02-1539582 ต่อ 8605
สามารถยื่นซองด้วยตนเองได้ที่
บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 69 หมู่ 7 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
และทางอีเมล์  [email protected] CC:[email protected],[email protected]