ประกาศเลื่อนผลประกวดราคา งานติดตั้งเครื่อง Generator บมจ.เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล
จากเดิม

กำหนดยื่นซองประกวดราคา วันที่  15 – 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาทำการ
เปิดซอง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
ประกาศผลใน วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ในเวปไซต์ของบริษัทฯ
ขยายเวลาเป็น
กำหนดยื่นซองประกวดราคา วันที่  20 – 29 เมษายน พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาทำการ
เปิดซอง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2565
ประกาศผลใน วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ในเวปไซต์ของบริษัทฯ
สอบถามรายละเอียดได้ที่
คุณสงบ รูปโปร่ง ฝ่ายจัดซื้อ 02-1539582 ต่อ 8616 สามารถยื่นซองด้วยตนเองได้ที่
บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 69 หมู่ 7 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
และทางอีเมล์ [email protected] CC: [email protected] [email protected] [email protected]