เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศ พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่ 2560 ที่มีผลบังคับใช้ในวันนี้ (16 ก.ย.) ซึ่งมีการปรับอัตราการจัดเก็บภาษีสินค้า เหล้า บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ มีผลเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมดังนี้

ไวน์

ไวน์นำเข้าหากมีราคาเกิน 1,000 บาท จะมีราคาเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 110 ต่อขวด

ส่วนไวน์ที่มีราคาต่ำกว่า 1,000 บาท จะมีราคาลดลง 25 บาทต่อขวด

สุรา

สุราขาวจะปรับขึ้น 80 สตางค์ ถึง 3.50 บาทต่อขวด ตามขนาดดีกรี

สุรากลั่นในประเทศขนาดขวด 700 มิลลิลิตร 28 ดีกรีจะปรับขึ้น 8-30 บาทต่อขวด สุรากลั่นในประเทศ 40 ดีกรี ปรับขึ้น 30 บาทต่อขวด

สุรานำเข้าที่มีราคาสูง ราคาจะปรับลดลง 2-20 บาทต่อขวด

เบียร์กระป๋อง จะปรับเพิ่มขึ้น 50 สตางค์ ต่อกระป๋อง และแบบขวดจะปรับขึ้น 2 บาท ต่อขวด

บุหรี่

บุหรี่หากราคาต่ำกว่าซองละ 60 บาท จะจัดเก็บในอัตรา 20% หรือจะกระทบราคาเพิ่มขึ้นประมาณ 4-15 บาทต่อซอง

บุหรี่ที่ราคาเกิน 60 บาท จะจัดเก็บภาษีในอัตรา 40% หรือราคาจะเพิ่มขึ้น 2-14 บาทต่อซอง

โดยในช่วง 2 ปีแรกจะจัดเก็บใน 2 อัตรา และหลังจากนั้นจะใช้อัตราที่เท่ากันที่ ร้อยละ 40 เพื่อให้อุตสาหกรรมบุหรี่ได้มีเวลาปรับตัว

เครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง

เครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง น้ำผัก ผลไม้ เพิ่มขึ้น 0.06-0.54 บาทต่อลิตร

ชาเขียวเพิ่มขึ้น 1.13-2.05 บาท เพิ่มขึ้น 1.35 บาท

เครื่องดื่มบำรุงกำลังเพิ่มขึ้น 0.32-0.90 บาท ยกเว้นขนาด 150 ซีซี ลดลง 0.11 บาท

น้ำอัดลม เช่น โค้กซีโร่ เป๊ปซี่ แม็ก ลดลง 0.25-0.36 บาท เครื่องดื่มน้ำอัดลมที่มีความหวานปกติเพิ่มขึ้น 0.13-0.50 บาท

เครื่องดื่มมีส่วนผสมของน้ำตาลเทียมไม่เกินเกณฑ์ตามที่ (อย.) กำหนดและหญ้าหวาน ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษี

 

 

ที่มาของข่าว : ข่าวสด