การ ฝึกขับรถ เป็นสิ่งพื้นฐานที่หลายคนเริ่มฝึกเมื่อเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นหรือวัยทำงาน ซึ่งการฝึกขับรถมีทั้งแบบเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์กระปุก และเกียร์อัตโนมัติหรือเกียร์ออโต้ การฝึกขับรถไม่ใช่เรื่องยาก แต่สิ่งสำคัญต้องมีสติ หูตาไว และไม่ประมาท ปกติแล้วหลายคนฝึกขับรถที่ไหนบ้าง

ฝึกขับรถ ที่ไหนดี

การ ฝึกขับรถ เป็น เป็นเรื่องพื้นฐานที่หลายคนทำได้เพราะได้รับการฝึกขับรถจากคนในครอบครัวมาบ้าง แต่ยังมีอีกหลายคนที่ยังจำเป็นต้อง ฝึกขับรถ เพื่อใช้ในการเดินทางไปเรียน ไปทำงาน หรือใช้ในการสมัครงาน เป็นต้น การฝึกขับรถมีทั้งการฝึกขับรถจักรยานยนต์ ขับรถเก๋ง รถกระบะ หรือรถใหญ่ ตามความจำเป็นของแต่ละคน ทั้งนี้การฝึกขับรถ เบื้องต้นผู้เรียนควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับตำแหน่งสัญญาณไฟ เกียร์ คันเร่ง เบรก และอุปกรณ์ต่าง ๆ  ภายในรถ เพื่อช่วยให้ผู้ฝึกขับรถใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ได้ง่าย ไม่ต้องคอยมองในขณะที่ฝึกขับรถจนลืมมองกระจกหน้าอีกด้วย แล้วเราจะฝึกขับรถที่ไหนดี 

ฝึกขับรถ กับคนในครอบครัว

เชื่อว่าหลายครอบครัว คงจะเคยมีการฝึกขับรถให้แก่สมาชิกภายในครอบครัว อย่างเช่น พ่อสอนฝึกขับรถให้ลูก พี่สอนฝึกขับรถให้น้อง เป็นต้น การฝึกขับรถภายในครอบครัวมีข้อดีตรงที่ผู้สอนจะรู้พื้นฐาน นิสัยของผู้เรียน จะทำให้รู้ว่าจะต้องสอนฝึกขับรถแบบไหนผู้เรียนจึงจะเข้าใจง่าย สอนเมื่อไหร่ก็ได้ไม่จำกัด และไม่ต้องเสียค่าเรียนฝึกขับรถ แต่ในทางกลับกันการสอนฝึกขับรถเองกันในครอบครัว บางครั้งหากผู้เรียนไม่เข้าใจ ขับรถได้ไม่ดีหรือสอนเท่าไหร่ก็ทำได้ไม่ดีสักที ผู้สอนอาจจะเกิดความหงุดหงิดใจจนอาจจะทะเลาะกันได้แต่ก็อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในทุกครอบครัว

ฝึกขับรถ ด้วยตัวเอง

การฝึกขับรถด้วยตัวเอง เหมาะสำหรับผู้ที่พอจะมีพื้นฐานหรือความเข้าใจเกี่ยวกับการขับรถมาบ้างแล้ว หรือเพื่อหลีกเลี่ยงความกดดันที่อาจจะเกิดจากการฝึกขับรถกับคนในครอบครัว การฝึกขับรถด้วยตัวเองจะต้องมีสมาธิ  ข้อดีคือสามารถฝึกขับรถด้วยตัวเอง จะฝึกขับรถเมื่อไหร่ก็ได้ตามต้องการ ไม่เสียค่าเรียนฝึกขับรถ แต่ข้อเสียคือเนื่องจากไปฝึกขับรถด้วยตัวเอง ไม่มีเพื่อนคอยเป็นหูเป็นตาให้ในขณะที่ฝึกขับรถ

โรงเรียนสอนขับรถ

การฝึกขับรถกับโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกโดยตรง  เป็นอีกทางเลือกที่หลายคนนิยมกันอยู่ไม่น้อย  เพราะนอกจากจะได้เรียนการฝึกขับรถแล้ว ยังได้เรียนภาคทฤษฎี กฎหมายจราจรและมารยาทในการขับขี่รถ ไปพร้อมกันด้วย นอกจากนี้เมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้วยังสามารถสอบทำใบขับขี่ได้เลย เรียกได้ว่านอกจากจะได้เรียนฝึกขับรถแล้วยังสามารถสอบทำใบขับขี่รถได้เลย        

การขับขี่ตามกฎหมายจราจร

กฎหมายจราจรมีความสำคัญกับผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน รวมไปถึงคนเดินเท้าก็ต้องปฏิบัติตามเช่นเดียวกัน กฎหมายจราจรเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายหลัก ในการบังคับควบคุมการจราจรให้เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย โดยกฎหมายจราจรที่ประเทศไทยใช้เป็นหลักก็คือ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2535 หรือ พ.ร.บ. จราจร ซึ่งการขับขี่ตามกฎหมายจราจรมีข้อควรรู้ดังนี้

การขับรถสวนทางกัน

1.ให้ขับรถชิดซ้ายโดยถือกึ่งกลางของทางเดินรถเป็นหลักแต่ถ้าได้จัดแบ่งช่องเดินรถไว้ให้ถือเส้นหรือแนวที่แบ่งนั้นเป็นหลัก

2.ในทางเดินรถที่แคบ เมื่อขับรถสวนทางกัน ให้ผู้ขับขี่แต่ละฝ่ายลดความเร็วของรถ เพื่อให้รถสวนทางกันได้โดยปลอดภัย

3.สำหรับทางเดินรถที่แคบซึ่งไม่อาจขับรถสวนกันได้ ผู้ขับรถคันใหญ่กว่าต้องหยุดรถชิดขอบทางเดินรถด้านซ้าย เพื่อให้ผู้ขับรถคันเล็กกว่าผ่านไปก่อน

4.เมื่อมีสิ่งกีดขวางอยู่ข้างหน้า ให้ลดความเร็วของรถหรือหยุดรถ เพื่อให้รถคันที่สวนมาผ่านไปได้

การขับรถผ่านทางร่วมทางแยก

1.ถ้ามีรถอื่นอยู่ในระหว่างทางร่วมทางแยก ผู้ขับขี่ต้องให้รถทางร่วมทางแยกนั้นผ่านไปก่อน

2.ถ้ามาถึงทางร่วมทางแยกพร้อมกัน และไม่มีรถอยู่ในทางร่วมทางแยก ผู้ขับขี่ต้องให้รถที่อยู่ทางด้านซ้ายของตนผ่านไปก่อน เว้นแต่ในทางร่วมทางแยกใดมีทางเดินรถทางเอกตัดผ่านทางรถทางเอกตัดผ่านเดินรถทางโท ให้ผู้ขับขี่ในทางเอกมีสิทธิขับผ่านไปก่อน

3.ถ้าสัญญาณไฟเขียวปรากฏข้างหน้า แต่ในทางร่วมทางแยกมีรถหยุดขวางอยู่จนไม่สามารถผ่านไปได้ ผู้ขับขี่ต้องหยุดรถที่หลังเส้นให้รถหยุดจนสามารถเคลื่อนรถผ่านไปได้

การขับรถผ่านวงเวียน

1.ในกรณีมีสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจร ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรนั้น

2.ถ้าไม่มีสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจร ต้องให้สิทธิแก่ผู้ขับขี่ซึ่งขับอยู่ในวงเวียนทางด้านขวาของตนขับผ่านไปก่อน

3.ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นสมควรเพื่อความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจร จะให้สัญญาณเป็นอย่างอื่น ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามสัญญาณจราจรพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด

เทคนิคและมารยาทในการขับรถยนต์

ในฐานะที่ต่างคนต่างใช้ถนนหนทางร่วมกัน อย่างน้อยการทำตามกฎหมายจราจรและมีมารยาทให้การขับขี่ ก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเพิ่มความปลอดภัยและมีน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมทางอีกด้วย มารยาทเบื้องต้นที่ผู้ขับขี่ควรมีขณะใช้รถใช้ถนนมีดังนี้

มารยาทในการขับรถยนต์ให้ปลอดภัย

1.หยุดรถให้คนข้ามตรงทางม้าลาย

เราจะพบว่ามีข่าวรถชนคนข้ามถนน โดยเฉพาะข้ามบนทางม้าลายอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งเกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่รถ หากพบว่ามีคนอยู่บนทางเท้าและกำลังจะเดินข้ามทางม้าลาย ผู้ขับควรชะลอ แตะเบรก และให้สัญญาณไฟขอทาง เพื่อให้คนข้ามทางม้าลายให้เรียบร้อยก่อนจึงจะขับรถออกไปได้ ซึ่งที่ต่างประเทศให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก

2.ไม่ขับรถแช่ขวา

เลนทางขวาเป็นเลนสำหรับรถที่วิ่งด้วยความเร็วสูง แม้ว่าคุณขับรถตามความเร็วที่กฎหมายจราจรกำหนด แต่หากคุณวิ่งรถด้วยความเร็วคงที่ ก็ไม่ควรจะขับรถแช่ชวา เพราะจะทำให้การจราจรติดขัด รถคันหลังไม่สามารถไปก่อนได้ คุณจะสังเกตได้ว่าหากคุณขับรถแช่ขวาแล้วมีรถคันหลังขับจี้ท้ายคุณ คุณจะต้องเปิดไฟเลี้ยวซ้าย และหลบให้คันหลังที่มาด้วยความเร็วกว่าไปก่อน

3.รักษาระยะห่างจากคันหน้า

หากคุณขับรถมาด้วยความเร็วปกติ ควรจะเว้นระยะห่างจากรถคันข้างหน้า ประมาณ 100 เมตร ที่ความเร็ว 100 กม./ชม. และ 80 เมตร ที่ความเร็ว 80 กม./ชม.เพื่อให้คุณมีระยะเบรกรถได้ทัน เป็นการป้องกันหากรถคันข้างหน้าของคุณเบรกกะทันหันไม่ว่าสาเหตุใดก็ตาม

4.ระวังการใช้ไฟสูง

ไม่ควรเปิดไฟสูงขณะที่ขับรถสวนรถคันอื่น เพื่อจะได้ไม่เป็นการรบกวนสายตาผู้ขับรถคนอื่น

5.ให้สัญญาณไฟก่อนแซง

หากต้องการแซงรถ ควรให้สัญญาณไฟ ใช้ความเร็วที่จะแซงอย่างเหมาะสม และเว้นระยะการแซงรถเพื่อที่จะกลับเข้าเลนปกติ ไม่อยู่ในระยะประชิดจนเป็นการปาดหน้ารถ นอกจากนี้ไม่ควรแซงขวาเข้าไปในเลนรถสวนทาง

6.ไม่ขับรถตัดหน้าคันอื่น

หากจะต้องทำการเปลี่ยนเลนรถ  ควรจะต้องมองกระจกหลัง ให้สัญญาณไฟ รอให้รถคันอื่นไปแล้ว จึงจะสามารถเลี้ยวรถ หรือเปลี่ยนรถได้ เพื่อจะได้ไม่เป็นการขับรถตัดหน้าคันอื่น จนอาจเกิดอุบัติเหตุได้

การฝึกขับรถไม่เพียงแค่ฝึกเพื่อให้ขับรถออกถนนได้เท่านั้น แต่ยังต้องรู้และเข้าใจทั้งในเรื่องกฎหมายจราจร มารยาทในการขับขี่อีกด้วย เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนทั้งเราและเพื่อนร่วมทาง นอกจากนี้หากฝึกขับรถเป็นแล้วหากใครที่ไม่ได้ฝึกขับรถกับโรงเรียนสอนขับรถ อย่าลืมเรียนรู้กฎหมายจราจรและมารยาทในการขับขี่ได้ที่บทความ รวมกฎจราจรที่ควรรู้และกฎจราจรที่เรามักทำผิดอยู่บ่อยครั้ง  คลิก ก็สามารถเตรียมตัวสอบใบขับขี่ ซึ่งจะต้องเตรียมตัวอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง อ่านเพิ่มเติมได้ที่บทความ จองคิวรับใบขับขี่ ออนไลน์ ผ่านแอป DLT Smart Queue ต้องทำอย่างไรบ้าง คลิก ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความคุ้มครองในกับมือใหม่หัดขับด้วยประกันรถยนต์ติดรถไว้สักแผน หากเกิดเหตุไม่คาดฝันสำหรับมือใหม่เช่น ขับรถชนสิ่งของ ต้นไม้ เกิดรอยขูดขีด อย่างน้อยหากทำประกันรถยนต์ไว้ ก็ยังมีบริษัทประกันคอยมาดูแลในส่วนของค่าซ่อม ค่าเสียหายต่าง ๆ เหล่านี้ได้ แนะนำประกันรถยนต์ผ่อน 0% ที่เฮงลิสซิ่ง ซื้อง่าย ไม่ต้องจ่ายเงินก้อน แบ่งจ่ายเป็นงวดสูงสุด 12 งวด สนใจเลือกซื้อประกันรถยนต์คลิกที่นี่ คลิก