ทางเลือกสำหรับคนมีที่ดินและบ้าน ที่จำเป็นต้องใช้เงินก้อนใหญ่ ดอกเบี้ยน้อย ผ่อนสบาย เพียงมีโฉนด มีเงินก้อนใหญ่

» เลือกผ่อนสบาย นานสูงสุด 84 เดือน

» ไม่ใช้คนค้ำประกัน

» ให้วงเงินสูงสุด 60% ของราคาประเมินหลักทรัพย์

» ดอกเบี้ยถูกเพียง 0.7% ต่อเดือน (Flat Rate)

สนใจสมัครสินเชื่อเฮงที่ดินและบ้าน ง่าย ๆ

ทางเลือกสำหรับคนมีที่ดินและบ้าน ที่จำเป็นต้องใช้เงินก้อนใหญ่ ดอกเบี้ยน้อย ผ่อนสบาย เพียงมีโฉนด มีเงินก้อนใหญ่

 สมัครสินเชื่อ คลิก 

» เลือกผ่อนสบาย นานสูงสุด 84 เดือน

» ไม่ใช้คนค้ำประกัน

» ให้วงเงินสูงสุด 60% ของราคาประเมินหลักทรัพย์

» ดอกเบี้ยถูกเพียง 0.7% ต่อเดือน (Flat Rate)

ผ่อนนานสูงสุด 84 งวด

รับทุกอาชีพ ไม่ต้องมีรายได้ประจำ

อัตราดอกเบี้ย ลดต้นลดดอก

ไม่ต้องมีคนค้ำ

ผ่อนนานสูงสุด 84 งวด

รับทุกอาชีพ ไม่ต้องมีรายได้ประจำ

อัตราดอกเบี้ย ลดต้นลดดอก

ไม่ต้องมีคนค้ำ

1.บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 17 ปีบริบูรณ์ – 70 ปี ณ วันที่เปิดใบคำขอ
2.ผู้ขอสินเชื่อเป็นบุคคลที่มีอาชีพ มีรายได้ มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งชัดเจนและมีความสามารถในการชำระหนี้
3.ผู้ขอสินเชื่อจะต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์
4.ผู้ขอสินเชื่อต้องมีที่อยู่ปัจจุบัน ทะเบียนบ้าน และที่ตั้งของหลักทรัพย์  อยู่ในจังหวัดที่มีบริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เปิดทำการ

*คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด*

1.บัตรประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.ใบประเมินราคาที่ดิน (ตัวจริง)
4.โฉนดที่ดิน /นส.3. /นส.3ก.(สำเนาหรือตัวจริง)
5.ใบระวาง

  • กรณีเจ้าของกรรมสิทธิ์มีมากกว่า 1 ราย ต้องจดจำนองครบตามรายชื่อที่ถือกรรมสิทธิ์ ส่วนสัญญาสามารถระบุชื่อคนใดคนหนึ่ง
  • อัตราดอกเบี้ย (EIR) ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี
  • ระยะเวลาการผ่อนสูงสุดไม่เกิน 84 งวด รวมอายุผู้ทำสัญญาต้องไม่เกิน 75 ปี
  • ผู้ขอสินเชื่อต้องมีที่อยู่ปัจจุบัน ทะเบียนบ้าน และตำแหน่งที่ตั้งของหลักทรัพย์  อยู่ในจังหวัดที่มีบริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เปิดทำการ สาขาใกล้เคียง สามารถทำสัญญาได้ในระยะทางไม่เกิน 80 กม. จากที่ตำแหน่งที่ตั้งสาขา  จังหวัดที่ไม่รับพิจารณา กรุงเทพฯ, สมุทรปราการ, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส (ตรวจสอบจากที่อยู่ตามบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ที่อยู่ปัจจุบัน) รวมถึงลูกค้าต่างจังหวัดที่เข้าไปทำงานใน 5 จังหวัดนี้ด้วย

สมัครสินเชื่อเฮงที่ดินและบ้าน