อัตราดอกเบี้ย (EIR) 15% ต่อปี / ผ่อนชำระเริ่มต้น 12 งวด สูงสุด 84 งวด
กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

ทางเลือกสำหรับคนมีที่ดินและบ้าน ที่จำเป็นต้องใช้เงินก้อนใหญ่ ดอกเบี้ยน้อย ผ่อนสบาย เพียงมีโฉนด มีเงินก้อนใหญ่

» เลือกผ่อนเริ่มต้น 12 – 84 เดือน

» ไม่ใช้คนค้ำประกัน

» ให้วงเงินสูงสุด 60% ของราคาประเมินหลักทรัพย์

สนใจสมัครสินเชื่อเฮงที่ดินและบ้าน ง่าย ๆ

ทางเลือกสำหรับคนมีที่ดินและบ้าน ที่จำเป็นต้องใช้เงินก้อนใหญ่ ดอกเบี้ยน้อย ผ่อนสบาย เพียงมีโฉนด มีเงินก้อนใหญ่

 สมัครสินเชื่อ คลิก 

» เลือกผ่อนเริ่มต้น 12 – 84 เดือน

» ไม่ใช้คนค้ำประกัน

» ให้วงเงินสูงสุด 60% ของราคาประเมินหลักทรัพย์

ผ่อนชำระ 12 – 84 งวด

รับทุกอาชีพ ไม่ต้องมีรายได้ประจำ

อัตราดอกเบี้ย ลดต้นลดดอก

ไม่ต้องมีคนค้ำ

ผ่อนชำระ 12 – 84 เดือน

รับทุกอาชีพ ไม่ต้องมีรายได้ประจำ

อัตราดอกเบี้ย ลดต้นลดดอก

ไม่ต้องมีคนค้ำ

1.บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 17 – 70 ปี ณ วันที่เปิดใบคำขอ (รวมระยะเวลาผ่อนชำระอายุไม่เกิน 75 ปี)
2.ผู้ขอสินเชื่อต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์(เจ้าของกรรมสิทธิ์มีมากกว่า 1 ราย ต้องจดจำนองตามรายชื่อที่ถือกรรมสิทธิ์)
3.กรณีผู้ขอสินเชื่อไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ที่จดจำนอง เจ้าของกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ต้องเป็นของ บิดา มารดา บุตรหรือ คู่สมรสที่จดทะเบียนของผู้ขอสินเชื่อ
4.ผู้ขอสินเชื่อเป็นบุคคลที่มีอาชีพ มีรายได้ มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งชัดเจนและมีความสามารถในการชำระหนี้
5.ผู้ขอสินเชื่อจะต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์
6.ผู้ขอสินเชื่อต้องมีที่อยู่ปัจจุบัน ทะเบียนบ้าน และที่ตั้งของหลักทรัพย์  อยู่ในจังหวัดที่มีบริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เปิดทำการ

*คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด*

1.บัตรประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.ใบประเมินราคาที่ดิน (ตัวจริง)
4.โฉนดที่ดิน /นส.3. /นส.3ก.(สำเนาหรือตัวจริง)
5.ใบระวาง

  • อัตราดอกเบี้ย (EIR) ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี
  • ระยะเวลาการผ่อนสูงสุดไม่เกิน 84 งวด รวมอายุผู้ทำสัญญาต้องไม่เกิน 75 ปี
  • ผู้ขอสินเชื่อต้องมีที่อยู่ปัจจุบัน ทะเบียนบ้าน และตำแหน่งที่ตั้งของหลักทรัพย์  อยู่ในจังหวัดที่มีบริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เปิดทำการ สาขาใกล้เคียง สามารถทำสัญญาได้ในระยะทางไม่เกิน 30 กม. จากที่ตำแหน่งที่ตั้งสาขา  จังหวัดที่ไม่รับพิจารณา กรุงเทพฯ, สมุทรปราการ, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส (ตรวจสอบจากที่อยู่ตามบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ที่อยู่ปัจจุบัน) รวมถึงลูกค้าต่างจังหวัดที่เข้าไปทำงานใน 5 จังหวัดนี้ด้วย
  • กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

สมัครสินเชื่อเฮงที่ดินและบ้าน