เชื่อว่าหลายคนทำประกันรถยนต์ติดรถไว้สักแผน แต่อาจจะเคยเจอปัญหาลืมว่าทำประกันรถยนต์ไว้ที่ไหน หรืออาจทำกรมธรรม์หายไป จำไม่ได้ว่าเอาไปเก็บไว้ที่ไหน วันนี้เราได้นำช่องทางที่คุณจะสามารถ เช็คประกันรถยนต์ตัวเอง ได้ว่าคุณทำประกันรถยนต์ไว้ที่ไหน

รวมช่องทาง เช็คประกันรถยนต์ตัวเอง

เชื่อว่าหลายคนทำประกันรถยนต์ติดรถไว้สักแผน แต่อาจจะเคยเจอปัญหาลืมว่าทำประกันรถยนต์ไว้ที่ไหนและต้องการเช็คประกันรถยนต์ตัวเอง หรืออาจทำกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งเป็นหลักฐานในการทำประกันหายไปต้องการเช็คประกันรถยนต์ตัวเอง จะสามารถทำได้อย่างไร ไม่ต้องกังวลเพราะวันนี้เราได้รวบรวมช่องทางเช็คประกันรถยนต์ตัวเอง เช็คเองได้ที่บ้านไม่ต้องเดินทางไปไหน ก็สามารถเช็คประกันรถยนต์ตัวเองได้ เพราะเดิมทีเราสามารถเช็คประกันรถยนต์ของเราว่าทำที่ไหน หมดอายุเมื่อไหร่ รายละเอียดรถที่เอาประกันเป็นอย่างไร ให้ความคุ้มครองอะไรบ้างในกรมธรรม์รถยนต์ แต่เมื่อกรมธรรม์รถยนต์ของเราหายไป ไม่รู้ว่าเราเก็บไว้ที่ไหน หรือเราจำไม่ได้ว่าเราทำประกันรถไว้ที่ไหน เราสามารถเช็คประกันรถยนต์ตัวเองได้ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เช็คประกันรถยนต์ตัวเองบริษัทประกันภัยรถยนต์ที่เราทำไว้หากเราจำบริษัทประกันที่เราทำไว้ได้ เช็คประกันรถยนต์ตัวเองระบบฐานข้อมูลกลางประกันภัยประกันวินาศภัยไทย หรือเช็คประกันรถยนต์ตัวเองผ่านโบรกเกอร์ประกันภัยที่เราซื้อประกันรถยนต์เอาไว้  เพราะโบรกเกอร์ประกันภัยที่เราซื้อประกันไว้ จะสามารถให้ข้อมูลประกันรถยนต์ สำเนากรมธรรม์ หรือแจ้งเคลมประกันได้ผ่านโบรกเกอร์ประกันภัยของคุณได้เช่นเดียวกัน โดยรายละเอียดการเช็คประกันรถยนต์ตัวเองผ่านช่องทางต่าง ๆ มีดังนี้

เช็คประกันรถยนต์ตัวเอง กับ คปภ.

เราสามารถเช็คประกันรถยนต์ตัวเอง กับ คปภ.หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยได้  ซึ่งเป็นหน่วยงาน ของรัฐทำหน้าที่ในการกำกับดูแลส่งเสริมธุรกิจประกันภัย และให้ความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ด้านการประกันภัยแก่ประชาชน เราสามารถเช็คประกันรถยนต์ตัวเอง กับ คปภ.โดยมีช่องทางการติดต่อ ดังนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. ได้ที่ สายด่วนประกันภัย 1186, กลุ่มงานคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เบอร์โทรศัพท์ 02-515-3999 ต่อ 5360 ,5362 ,5304 หรือสามารถยื่นเรื่องเพื่อขอเช็คประกันรถยนต์ตัวเอง ได้ที่สำนักงาน คปภ.ประจำเขตพื้นที่ หรือ คปภ.ประจำจังหวัดในวันและเวลาราชการ

เช็คประกันรถยนต์ตัวเอง กับ บริษัทประกันภัยรถยนต์

หากลืมข้อมูลกรมธรรม์รถยนต์ที่เคยซื้อไว้ อาจลองเริ่มต้นด้วยการติดต่อคอลเซ็นเตอร์ของบริษัทประกันภัยที่คาดว่าเคยทำไว้ เพื่อให้ลองเช็คข้อมูลกรมธรรม์รถยนต์ เช็คประกันรถยนต์ตัวเองโดยขอตรวจสอบข้อมูลด้วยชื่อ-สกุล เลขบัตรประชาชน ข้อมูลเลขทะเบียนรถ และหมายเลขตัวถังรถ

เช็คประกันรถยนต์ตัวเอง กับ ระบบฐานข้อมูลกลางประกันภัยประกันวินาศภัยไทย

บริษัทที่รวบรวมฐานข้อมูลกลางด้านการรับประกันวินาศภัยทุกประเภท เพื่อประโยชน์สำหรับผู้ทำประกันภัยและกลุ่มธุรกิจประกันภัย ทั้งประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ประกันภัยอัคคีภัยและทรัพย์สิน ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ ประกันภัยเบ็ดเตล็ด และประกันภัยทางทะเลและขนส่ง เราสามารถ เช็คประกันรถยนต์ตัวเอง ว่าทำที่ไหน หรือแม้แต่กรมธรรม์รถยนต์หาย ก็ยังสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ฐานข้อมูลกลางวินาศภัย www.insure.co.th, เบอร์โทรศัพท์ 02-108-8388 ต่อ 4308-4312

เช็คประกันรถยนต์ตัวเอง กับ โบรกเกอร์ประกันรถยนต์

การเลือกซื้อประกันกับโบรกเกอร์ประกันภัยมีข้อดีตรงที่ คุณสามารถเลือกเปรียบเทียบประกันจากหลายบริษัทได้อย่างไม่ยุ่งยาก เปรียบเทียบทั้งในเรื่องเบี้ยประกัน ความคุ้มครองความเสียหาย ส่วนลดเบี้ยประกันต่าง ๆ เพื่อเลือกประกันรถยนต์ที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับคุณมากที่สุด ทั้งนี้หากคุณเลือกซื้อประกันภัยกับโบรกเกอร์หรือตัวแทนประกันภัยคุณ ก็สามารถเช็คประกันรถยนต์ตัวเองได้ไม่ยากเลย เพราะโบรกเกอร์ประกันภัยของคุณ จะสามารถให้รายละเอียดเกี่ยวกับประกันรถยนต์ของคุณได้ จะมีแจ้งเตือนการต่ออายุกรมธรรม์ให้คุณล่วงหน้า นอกจากนี้เรายังสามารถขอสำเนากรมธรรม์ของคุณ แจ้งเคลมประกันผ่านโบรกเกอร์หากเกิดเหตไม่คาดฝันได้ ได้และยังสามารถเช็คประกันรถยนต์ตัวเอง เลขกรมธรรม์ได้อีกด้วย สนใจซื้อประกันรถยนต์ง่าย ๆ ไม่ต้องจ่ายเงินก้อนที่เฮงลิสซิ่ง คลิก

กรมธรรม์รถยนต์สำคัญอย่างไร

เราจะเห็นว่ากรมธรรม์รถยนต์ เป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะเอกสารที่บริษัทประกันภัยจะให้แก่เรา หลังจากที่เราได้ทำประกันภัยรถยนต์เรียบร้อยแล้ว เหมือนเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า เราจะได้รับความคุ้มครองอะไรบ้างตามที่ระบุในใบกรรมธรรม์รถยนต์ที่เราได้รับ เราสามารถเช็คประกันรถยนต์ตัวเองจากกรมธรรม์ได้ โดยในกรมกธรรม์ มีทั้งรายละเอียดและตัวเลขในใบกรมธรรม์หลายส่วน โดยจะอธิบายออกเป็นส่วน ๆ ดังนี้

ส่วนประกอบในกรมธรรม์

เรามาดูกันว่าในใบกรมธรรม์มีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับประกันรถยนต์ของเรา

1.รายละเอียดผู้เอาประกันภัย ผู้รับผลประโยชน์

ลองเช็คดูว่าชื่อผู้เอาประกันถูกต้องหรือไม่ ส่วนผู้รับผลประโยชน์ คือ ผู้ที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นคนเดียวกับผู้เอาประกันภัย หรือกรณีที่รถติดผ่อนอยู่ ชื่อผู้เอาประกันจะเป็นชื่อไฟแนนซ์ นอกจากนี้ระยะเวลาประกันภัย จะเริ่มคุ้มครองตั้งแต่ 00.01 น. ของวันที่ระบุไว้ ส่วนระยะเวลาสิ้นสุดประกันจะระบุวันและเวลาเอาไว้

2.รายละเอียดรถ

เลขตัวถัง เป็นรายละเอียดสำคัญที่ต้องเช็คให้ถูกต้อง เพราะบริษัทประกันภัยจะใช้เลขนี้เป็นหลัก ซึ่งหากเลขตัวถังผิดจะไม่สามารถขอเคลมประกันได้เลย

3.ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก บุคคลภายนอกในที่นี้ คือ ทุกคนที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุที่เกิดจากรถของเรา ยกเว้นคนในครอบครัว โดยจะต้องมีการเบิกพ.ร.บ.ก่อน หากเงินที่ได้รับนั้นไม่เพียงพอ บริษัทประกันภัยจะเป็นผู้จ่ายส่วนต่างเพิ่มเติมให้ต่อไป

4.ความคุ้มครองเกี่ยวกับตัวรถ

ทุนประกันหรือหรือค่าความเสียหายต่อรถจะคุ้มครองตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ จะจ่ายคืนก็ต่อเมื่อเกิดความเสียหายมากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ของค่าซ่อม โดยยังแยกออกเป็นความเสียหายส่วนแรก คือ ค่าเสียหายที่จะต้องจ่ายร่วม ซึ่งในที่นี้ไม่ได้ระบุเอาไว้ นั่นหมายความว่าหากเราเป็นฝ่ายผิด ก็ไม่ต้องร่วมจ่ายนั่นเอง นอกจากนี้ในกรณีรถยนต์สูญหายหรือเกิดอัคคีภัย บริษัทประกันภัยจะจ่ายให้ตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

5.ความคุ้มครองตามเอกสารท้ายแนบ

ความคุ้มครองตามเอกสารท้ายแนบ เป็นการคุ้มครองคนภายในรถรวมไปถึงคนขับ โดยให้ความคุ้มครองตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสาร ค่ารักษาพยาบาล รวมไปถึงหากผู้ขับขี่เป็นฝ่ายผิดและมีการดำเนินคดี บริษัทประกันจะมาประกันตัวเรา โดยตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

เปลี่ยนข้อมูลในกรมธรรม์ ต้องทำอย่างไร

หากพบว่ามีข้อมูลในกรมธรรม์รถยนต์ระบุไว้ไม่ถูกต้อง เช่น ชื่อผู้เอาประกันรถยนต์ ชื่อผู้รับผลประโยชน์ วันเริ่ม-สิ้นสุดประกัน เลขทะเบียนรถยนต์ รุ่นรถ เลขตัวถัง หรือเบี้ยประกัน และต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในประกันในกรมธรรม์ ก็สามารถส่งเรื่องไปยังบริษัทประกันภัย เพื่อทำการขอใบสลักหลังกรมธรรม์ของเราได้ นอกจากนี้สำหรับใครที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ เพราะเสริมต้องการเสริมดวง หรือเหตุผลไหนก็ตาม ก็สามารถยื่นเรื่องไปที่บริษัทประกันรถยนต์เพื่อขอทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในในกรมธรรม์ได้เพื่อจะได้รับความคุ้มครองที่ต่อเนื่อง ไม่เกิดปัญหาในการเคลมประกันในภายหลังค่ะ

ใบกรมธรรม์รถยนต์หาย ต้องทำอย่างไร

กรมธรรม์รถยนต์ เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเก็บไว้อย่าให้หายเด็ดขาด แต่ถ้าเกิดเหตุสุดวิสัย กรมธรรม์หายไป หายังไงก็หาไม่เจอ ก็ไม่ต้องวิตกกังวลไป เพราะสามารถทำเรื่องขอกรมธรรม์รถยนต์ใหม่ได้ โดยต้องไปแจ้งความว่ากรมธรรม์รถยนต์หาย จากนั้นเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อขอสำเนากรมธรรม์รถยนต์ของคุณได้ใหม่ โดยใช้ระยะเวลาในการรอประมาณ 14 วัน โดยบริษัทประกันภัยรถยนต์ที่เราทำเรื่องไป จะทำการจัดส่งทางไปรษณีย์มาให้เรา ซึ่งในระหว่างที่ยังไม่ได้รับกรมธรรม์รถยนต์ใบใหม่ ก็สามารถเอาเลขกรมธรรม์รถยนต์ของคุณแจ้งกับบริษัทประกันได้เช่นเดียวกันค่ะ แต่ทางที่ดีเพื่อจะไม่เป็นการเสียเวลาในการทำเรื่องขอกรมธรรม์รถยนต์ใหม่ในภายหลัง เราควรเก็บรักษากรมธรรม์รถยนต์ของเราไว้ให้ดี เพราะถือเป็นเอกสารสำคัญเช่นเดียวกับเอกสารส่วนตัวของเราเช่นเดียวกันค่ะ

การเช็คประกันรถยนต์ตัวเองไม่ใช่เรื่องยาก หากคุณทำกรมธรรม์รถยนต์หาย หรือจำไม่ได้ว่าเคยทำประกันรถยนต์ไว้ที่ไหน ก็สามารถเช็คประกันรถยนต์ตัวเองได้หลายช่องทางที่เราได้แนะนำไป ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย บริษัทประกันภัยรถยนต์ ระบบฐานข้อมูลกลางประกันภัยประกันวินาศภัยไทย  และโบรกเกอร์ประกันรถยนต์ ทั้งนี้การทำประกันรถยนต์เป็นสิ่งที่หลายคนแนะนำให้ผู้ที่ใช้รถทำติดรถไว้สักแผน แม้ว่าอาจจะต้องจ่ายเบี้ยประกันในราคาที่ค่อนข้างสูง แต่เมื่อแลกกับความคุ้มครองที่จะได้รับหากเกิดเหตุไม่คาดฝันถือว่าคุ้มค่าไม่น้อยเลยทีเดียว  ซึ่งประกันรถยนต์มีหลายแผนให้เลือกตามความต้องการในการคุ้มครอง ตามปีรถและความเสี่ยงต่าง ๆ เป็นต้น หากสนใจทำประกันรถยนต์แนะนำซื้อประกันรถยนต์ที่เฮงลิสซิ่ง ไม่มีเงินก้อนก็ซื้อประกันได้ ผ่อนสบาย ไม่มีดอกเบี้ย นานสูงสุด 12 งวด สนใจสอบถามหรือเลือกซื้อประกันรถยนต์ได้ที่นี่ คลิก