เนื้อหาของบทความ

ศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของตัวเลข หรือ เลขศาสตร์นั้น เชื่อว่าตัวเลขเป็นตัวแทนของดาวพระเคราะห์ ซึ่งดาวพระเคราะห์แต่ละดวงนั้นจะส่งผลกระทบต่อชีวิต ทั้งในแง่ดีและแง่ร้าย จึงทำให้การดูดวงทะเบียนรถจาก เลขรวมทะเบียนรถ จึงให้ผลลัพธ์ออกมาแตกต่างกัน วันนี้เรามาดูกันว่ามีเลขใด และผลรวมทะเบียนรถใดบ้างที่ดีกับตัวคุณบ้างค่ะ 

เลขรวมทะเบียนรถ บอกอะไรเราบ้าง? 

การดู เลขรวมทะเบียนรถ เป็นศาสตร์ทางตัวเลขที่คนไทยไม่น้อยให้ความสำคัญและเชื่อถือกันมาอย่างช้านาน โดยเชื่อว่าตัวเลขแต่ละตัวจะส่งผลต่อชีวิตของเจ้าของรถ เลขรวมทะเบียนรถ เกิดจากการนำเลขแต่ละตัวในทะเบียนรถมารวมกันเพื่อหาความหมายของเลขรวมทะเบียนรถทั้งหมด ทั้งนี้ตัวเลขแต่ละตัวเป็นตัวแทนของดาวพระเคราะห์ ซึ่งส่งผลต่อดวงชะตาของเจ้าของรถ เพื่อให้ได้เลขรวมทะเบียนรถ เรามาเข้าใจความหมายของดาวพระเคราะห์ซึ่งแทนด้วยตัวเลข 0-9 เพื่อนำตัวเลขเหล่านี้ไปหาเลขรวมทะเบียนรถต่อไป โดยความหมายของตัวเลขแต่ละตัวมีดังนี้ 

เลข 0 แทนดาวมฤตยู มักจะมีแนวคิดแปลกใหม่ รวมไปถึงการมีสติปัญญาดี 

เลข 1 แทนดาวอาทิตย์ การมีชื่อเสียง ความก้าวหน้า และมั่นใจ 

เลข 2 แทนดาวจันทร์ ความมีเสน่ห์ มีคนช่วยเหลือซัพพอร์ต 

เลข 3 แทนดาวอังคาร ชอบการแข่งขัน ไม่ยอมแพ้ ทำสิ่งใดต้องทำด้วยตัวเอง 

เลข 4 แทนดาวพุธ ความมีไหวพริบ สติปัญญาดี การพูดจามีความยุติธรรม 

เลข 5 แทนดาวพฤหัส สุขุมรอบคอบ ธรรมะธัมโม  

เลข 6 แทนดาวศุกร์ มีความอ่อนไหว รักศิลปะ และมีเสน่ห์ 

เลข 7 แทนดาวเสาร์ มีความสันโดษ ขยัน อดทน 

เลข 8 แทนดาวราหู กล้าได้กล้าเสี่ยง ใจนักเลง 

เลข 9 แทนดาวพระเกตุ เกี่ยวข้องกับสิ่งลี้ลับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และมีความตั้งใจทำสิ่งใด จะประสบความสำเร็จ 

เมื่อเรารู้ความหมายของดาวพระเคราะห์ทั้ง 10 ซึ่งแทนด้วยตัวเลข 0-9 แล้ว เรามารู้จักวิธีคิดเลขรวมทะเบียนรถ หาความหมายของผลรวม เพื่อนำไปดูดวงทะเบียนต่อไป โดยมีวิธีการหาเลขรวมทะเบียนรถดังนี้ 

วิธีคิดผลรวมทะเบียนรถ 

การหาเลขรวมหรือผลรวมทะเบียนรถ ในการหาเลขทะเบียนมงคลที่ถูกโฉลกกับตัวคุณเองนั้น ทำได้หลากหลายวิธี ทั้งการหาเลขรวมทะเบียนรถ หาเลขรวมทะเบียนจากตัวเลขกับตัวอักษร โดยมีวิธีการคิดเลขรวมทะเบียนรถดังนี้ 

การหาเลขรวมทะเบียนรถ 1 หลัก 

ปกติแล้วทะเบียนรถจะประกอบด้วย หมวดอักษร และ ตัวเลข โดยยกตัวอย่างเลขทะเบียนรถ ตัวอย่าง เลขทะเบียน กข 3527 คำนวณหาผลรวมเลขทะเบียน = 3+5+2+7 = 17 จากนั้นนำเลขทั้ง 2 หลักมาบวกกันอีก 1+7 = 8 เมื่อได้ผลรวมเลขทะเบียนรถแล้ว จึงนำมาเทียบดูความหมายจากผลรวมเลขทะเบียนรถได้ดังนี้ 

เลขรวมทะเบียนรถ เท่ากับ 1 

 ส่งเสริมบารมี ความเป็นผู้นำ ชอบความสนุกสนาน 

อาชีพที่เหมาะสม – ข้าราชการ,ผู้ที่มียศ มีตำแหน่ง 

เลขรวมทะเบียนรถ เท่ากับ 2 

ส่งเสริมด้านการเงิน น่าคบหาสมาคม 

อาชีพที่เหมาะสม – ผู้หญิงและผู้ที่ประกอบอาชีพด้านการบริการ การเงินการธนาคาร ค้าขาย 

เลขรวมทะเบียนรถ เท่ากับ 3 

ส่งเสริมด้านการค้าขาย การลงทุน แต่ทำให้ใจร้อน มักมีอุปสรรค 

อาชีพที่เหมาะสม – ผู้ชายและผู้ประกอบอาชีพ ทหาร ตำรวจ หมอ พยาบาล ช่างฝีมือหรือนักธุรกิจ 

เลขรวมทะเบียนรถ เท่ากับ 4 

ส่งเสริมด้านชื่อเสียง ติดต่อเจรจาเก่ง 

อาชีพที่เหมาะสม – คนทำงานด้านการเจรจาสื่อสาร 

เลขรวมทะเบียนรถ เท่ากับ 5 

ส่งเสริมความน่าเชื่อถือ ค้าขายดี 

อาชีพที่เหมาะสม – เหมาะกับทุกคน 

เลขรวมทะเบียนรถ เท่ากับ 6 

ส่งเสริมเรื่องความแคล้วคลาด มีคนอุปถัมภ์ มีความสมหวังในทุกเรื่อง 

อาชีพที่เหมาะสม – คนทำงานบันเทิง เสริมสวย ของสวยของงาม 

เลขรวมทะเบียนรถ เท่ากับ 7 

มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ส่งผลเสียด้านการเงิน 

อาชีพที่เหมาะสม – การเกษตร 

เลขรวมทะเบียนรถ เท่ากับ 8 

ทำมาค้าขายดี เจริญรุ่งเรือง แต่ขับรถจะใจร้อน 

อาชีพที่เหมาะสม – ทำงานกลางคืน อาชีพสีเทา 

เลขรวมทะเบียนรถ เท่ากับ 9 

มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง แคล้วคลาดปลอดภัย 

อาชีพที่เหมาะสม – เหมาะกับทุกคน 

นอกจากการหาเลขรวมทะเบียนรถ โดยบวกให้ได้เลขเพียงหลักเดียวแล้ว หลายคนจะสังเกตว่ายังมีหมวดอักษรในทะเบียนรถของเราอีก ซึ่งตัวอักษรแต่ละตัวจะมีค่าตัวเลขแตกต่างกัน เบื้องต้นให้นำตัวเลขทั้งหมดมารวมกันก่อน จากนั้นเราก็มาทำการหาค่าตัวเลขของแต่ละหมวดอักษร ดังต่อไปนี้ 

การหาเลขรวมทะเบียนรถจากตัวเลขและตัวอักษร 

ก่อนอื่นให้นำตัวเลขทั้งหมดมารวมกันก่อน จากนั้นนำค่าตัวเลขของแต่ละหมวดอักษร มาบวกกับผลเลขรวมทะเบียนรถที่ได้บวกไว้แล้วในข้อแรกดังนี้ 

หมวดอักษรค่าตัวเลข  

ก ด ถ ท ภ = 1   

ข บ ป ง ช = 2 

ต ฒ ฆ = 3 

ค ธ ร ญ ษ = 4 

ฉ ณ ฌ น ม ห ฮ ฎ ฬ = 5 

จ ล ว อ = 6 

ศ ส = 7 

ย ผ ฝ พ ฟ = 8 

ฐ = 9 

จากตัวอย่างข้อแรก ทะเบียน กข 3527 ผลรวมเลขทะเบียน = 3+5+2+7 = 17 จากนั้นนำเลขมาบวกกันอีก 1+7 = 8  

เลขรวมทะเบียนรถและตัวอักษรจึงเท่ากับ ค(4) + ข(2) + 8 =  14 โดย 14 จัดอยู่ในกลุ่มเลขรวมทะเบียนรถระดับดีมาก โดยตัวอย่างเลขรวมทะเบียนรถระดับดีมาก มีดังนี้ 

ผลรวมทะเบียนรถสวย ระดับดีมากมีอะไรบ้าง? 

ผลรวมทะเบียนรถของรถแต่ละคันนั้นไม่เหมือนกัน โดยผลรวมทะเบียนรถนั้นแบ่งเป็นทั้งระดับดีมาก ดี และไม่ดี เราจะมายกตัวอย่างผลรวมทะเบียนรถระดับดีมาก ดังนี้ 

เลขรวมทะเบียนรถ เท่ากับ 4 

เลขรวมทะเบียนรถ เท่ากับ 4 ส่งผลดีต่ออาชีพทำมาค้าขาย และนักการตลาด ที่ต้องมีการติดต่อสื่อสาร พูดคุย เจรจา และสร้างมนุษย์สัมพันธ์กับผู้อื่น และยังเป็นคนเฉลียวฉลาด ประสบความสำเร็จ 

เลขรวมทะเบียนรถ เท่ากับ 5 

เลขรวมทะเบียนรถ เท่ากับ 5 ส่งผลดีต่ออาชีพครู ผู้พิพากษา แพทย์ ที่ต้องมีความสุขุม ทัศนคติดี  มีสติปัญญาดีทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จ  

เลขรวมทะเบียนรถ เท่ากับ 6 

เลขรวมทะเบียนรถ เท่ากับ 6  ส่งผลดีต่ออาชีพศิลปิน นักร้อง นักแสดง มีเสน่ห์ ชื่อเสียง และยังส่งผลในด้านการเงิน ความรัก และความสมหวัง 

เลขรวมทะเบียนรถ เท่ากับ 9 

เลขรวมทะเบียนรถ เท่ากับ 9 ถือเป็นเลขมงคล ส่งผลให้ธุรกิจ กิจการ งานต่างสำเร็จลุล่วงด้วยดี ไม่ติดขัด ชีวิตราบรื่น อยู่เย็นเป็นสุข   

เลขรวมทะเบียนรถ เท่ากับ 14 

เลขรวมทะเบียนรถ เท่ากับ 14 ส่งผลดีต่ออาชีพที่เกี่ยวข้องกับความยุติธรรม  และเลขนี้ยังส่งเสริมในเรื่องของชื่อเสียง ความสำเร็จ เจริญรุ่งเรือง สามารถฝ่าฟันอุปสรรคจนประสบความสำเร็จ 

เลขรวมทะเบียนรถ เท่ากับ 15 

เลขรวมทะเบียนรถ เท่ากับ 15 ส่งผลดีต่ออาชีพที่ต้องพูดคุย เจรจา มีวาทศิลป์  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้าม ชีวิตมีความสุข  

เลขรวมทะเบียนรถ เท่ากับ 19 

เลขรวมทะเบียนรถ เท่ากับ 19 ส่งผลดีต่ออาชีพครูบาอาจารย์ นักการเมือง นักธุรกิจ มักจะเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่และผู้ที่มีชื่อเสียง และได้รับการช่วยเหลือจนได้รับตำแหน่งใหญ่ในหน้าที่การงานและประสบความสำเร็จ 

เลขรวมทะเบียนรถ เท่ากับ 23 

เลขรวมทะเบียนรถ เท่ากับ 23 เป็นผลรวมตัวเลขที่เหมาะสำหรับผู้หญิง มีโชคในเรื่องของความรักกับเพศตรงข้าม เป็นคนที่มีเสน่ห์ เป็นที่หลงใหล และยังมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุน และให้ความช่วยเหลือเสมอ 

เลขรวมทะเบียนรถ เท่ากับ 24 

เลขรวมทะเบียนรถ เท่ากับ 24 ส่งผลดีต่อทุกสาขาอาชีพ มักจะมีมิตรมากและคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์ เป็นที่รักของคนทั่วไป มีไหวพริบดีไม่ถือตัว  รู้จักวางแผนทำสิ่งต่าง ๆ อย่างรอบคอบ แนะนำให้ทำบุญเสมอ 

เลขรวมทะเบียนรถ เท่ากับ 32 

เลขรวมทะเบียนรถ เท่ากับ 32 เป็นผลรวมตัวเลขที่เหมาะสำหรับผู้หญิง เป็นคนมีเสน่ห์ มีคนรักและดึงดูดเพศตรงข้าม  ผู้ใหญ่ให้ความเอ็นดู เด่นในเครื่องคู่ครอง ส่วนเรื่องงานหากลงมือทำทุกอย่างด้วยตัวเองจะประสบความสำเร็จ 

เลขรวมทะเบียนรถ เท่ากับ 36 

เลขรวมทะเบียนรถ เท่ากับ 36 ส่งผลดีเกือบทุกอาชีพโดยเฉพาะ ครูบาอาจารย์ นักจิตวิทยา นักบริหารปกครอง เลขนี้ส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าและประสบความสำเร็จอย่างก้าวกระโดด มีชื่อเสียง มีความขยันขันแข็ง และมีผู้ใหญ่และมิตรคอยช่วยเหลือ ซัพพอร์ตอีกด้วย แนะนำให้ทำบุญ นั่งสมาธิจะดีต่อชีวิตมาก 

เลขรวมทะเบียนรถ เท่ากับ 40 

เลขรวมทะเบียนรถ เท่ากับ 40 ส่งผลดีต่ออาชีพนักธุรกิจ มีฐานะมั่นคงร่ำรวย บริหารการเงินเก่ง มีลาภยศชื่อเสียง ชอบลองทำสิ่งท้าทาย จินตนาการไกล และชอบเดินทาง 

เลขรวมทะเบียนรถ เท่ากับ 41 

เลขรวมทะเบียนรถ เท่ากับ 41 ส่งผลดีต่ออาชีพนักประชาสัมพันธ์ หรืออาชีพที่ต้องพบประคนแปลกหน้าเป็นประจำ เป็นคนที่วาจาดี ใครฟังแล้วก็เชื่อถือ เข้ากันผู้อื่นได้ง่าย นอกจากนี้ยังเป็นคนรักความยุติธรรม สติปัญญาดี ชีวิตไม่ตกต่ำ   

เลขรวมทะเบียนรถ เท่ากับ 42 

เลขรวมทะเบียนรถ เท่ากับ 42 ส่งผลดีต่ออาชีพศิลปิน ครีเอเตอร์ นักโฆษณาประชาสัมพันธ์ นักเขียน รวมไปถึงอาชีพนักบริหารปกครอง พ่อค้า ที่ต้องเจรจาสื่อสาร เลขนี้จะมีโชคเรื่องเงินทอง เป็นที่รักและนับหน้าถือตา มีมิตรบริวารให้การอุปถัมภ์ และเป็นคนที่มีเสน่ห์ 

เลขรวมทะเบียนรถ เท่ากับ 45 

เลขรวมทะเบียนรถ เท่ากับ 45 ส่งผลในเรื่องของสติปัญญา มีความรู้และเข้าใจในชีวิต เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน  มีคนคอยอุปถัมภ์ ซัพพอร์ตแนะนำให้สวดมนต์ทำสมาธิ เพื่อให้จิตใจสงบมากขึ้น 

เลขรวมทะเบียนรถ เท่ากับ 46 

เลขรวมทะเบียนรถ เท่ากับ 46 เลขนี้เต็มไปด้วยเพื่อนฝูงที่ดี และที่สามารถพึ่งพาได้ แต่มักจะเป็นอ่อนไหวง่าย ต้องมีความรอบคอบก่อนตัดสินใจทำอะไร แนะนำให้หมั่นทำบุญ นั่งสมาธิ และสวดมนต์ เพื่อให้มีสติไม่ถูกชักจูงไปในทางที่ไม่ดีได้  แต่ก็มักจะมีโชคดี มีเสน่ห์อีกด้วย 

เลขรวมทะเบียนรถ เท่ากับ 50 

เลขรวมทะเบียนรถ เท่ากับ 50 ส่งผลดีต่ออาชีพประชาสัมพันธ์ พบปะคนแปลกหน้า เลขนี้จะทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่เสมอ และมีโอกาสได้ไปเรียน ท่องเที่ยว อาศัย หรือมีคู่ครองเป็นคนต่างประเทศ  

เลขรวมทะเบียนรถ เท่ากับ 51 

เลขรวมทะเบียนรถ เท่ากับ 51 ส่งผลดีต่ออาชีพที่เกี่ยวกับทักษะทางด้านศิลปะ งานบันเทิง งานเขียน การเจรจา หรือความงาม เลขนี้ยังส่งผลดีในด้านอื่น เช่น การเรียนการทำงาน ประสบความสำเร็จและเก่งรอบด้าน ความรักจะมีโอกาสได้คู่ที่ดีเช่นกัน 

ทั้งนี้การดูดวงทะเบียนรถเพื่อให้ได้ตัวเลขที่เหมาะสมกับคุณ จะยังมีปัจจัยอื่นที่ส่งผลต่อเจ้าของชะตา เช่น เลขและตัวอักษรที่ไม่ควรมีในทะเบียนรถสำหรับผู้ที่เกิดในแต่ละวัน เลขที่ไม่ควรมีบนทะเบียนรถ สีรถถูกโฉลก สีที่ไม่ถูกโฉลก ดังนี้ 

ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ 

ห้ามใช้ตัวอักษร ศ ษ ส ห ฬ ฮ (อักษรกาลกิณี) 

ห้ามไม่ให้มีเลข 6 และเลข 3 

สีรถที่ถูกโฉลกกับเลขทะเบียน คือ สีเขียว 

สีต้องห้ามสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ คือ สีฟ้า สีน้ำเงิน 

ตัวเลขบนทะเบียนตัวสุดท้าย ห้ามเป็นเลข 6 

ผู้ที่เกิดวันจันทร์ 

ห้ามใช้สระทั้งหมด ยกเว้นไม้หันอากาศและตัวการันต์  ซึ่งรวมถึงอักษร อ (อักษรกาลกิณี) 

ห้ามไม่ให้มีเลข 1 และเลข 5 

ตัวเลขบนทะเบียนตัวสุดท้าย ห้ามเป็นเลข 1 

สีรถที่ถูกโฉลกกับเลขทะเบียน คือ สีดำ 

สีต้องห้ามสำหรับคนเกิดวันจันทร์ คือ สีแดง 

ผู้ที่เกิดวันอังคาร 

ห้ามใช้ตัวอักษร ก ข ค ฆ ง (อักษรกาลกิณี) 

ตัวเลขกาลกิณี ห้ามไม่ให้มีเลข 2 และเลข 1 

ตัวเลขบนทะเบียนตัวสุดท้าย ห้ามเป็นเลข 3 

สีรถที่ถูกโฉลกกับเลขทะเบียนได้แก่ สีเหลือง 

สีต้องห้ามสำหรับคนเกิดวันอังคารได้แก่ สีขาว สีครีม 

ผู้ที่เกิดวันพุธ 

ห้ามใช้ตัวอักษร จ ฉ ช ซ ฌ ญ (อักษรกาลกิณี) 

ตัวเลขกาลกิณี ห้ามไม่ให้มีเลข 3 และเลข 8 

ตัวเลขบนทะเบียนตัวสุดท้าย ห้ามเป็นเลข 3 

สีรถที่ถูกโฉลกกับเลขทะเบียน คือ สีเหลือง 

สีต้องห้ามสำหรับคนเกิดวันพุธ (กลางวัน) คือ สีส้ม สีทอง 

ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืน 

ห้ามใช้ตัวอักษร บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม (อักษรกาลกิณี) 

ห้ามไม่ให้มีเลข 5 และเลข 4 

ตัวเลขบนทะเบียนตัวสุดท้ายห้ามเป็นเลข 3 กับ 5 

สีรถที่ถูกโฉลกกับเลขทะเบียน คือ สีขาว 

สีต้องห้ามสำหรับคนเกิดวันพุธ (กลางคืน) คือ สีส้ม สีทอง 

ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี 

ห้ามใช้ตัวอักษร ด ต ถ ท ธ น (อักษรกาลกิณี) 

ห้ามไม่ให้มีเลข 7 

สีรถที่ถูกโฉลกกับเลขทะเบียน คือ สีดำ สีม่วง สีน้ำเงิน 

สีต้องห้ามสำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดี คือ สีส้ม 

ผู้ที่เกิดวันศุกร์ 

ห้ามใช้ตัวอักษร ย ร ล ว (อักษรกาลกิณี) 

ห้ามไม่ให้มีเลข 7 และเลข 8 

ตัวเลขบนทะเบียนตัวสุดท้าย ห้ามเป็นเลข 8 

สีรถที่ถูกโฉลกกับเลขทะเบียน คือ สีชมพู แดง 

สีต้องห้ามสำหรับคนเกิดวันศุกร์ คือ สีดำ 

ผู้ที่เกิดวันเสาร์ 

ห้ามใช้ตัวอักษร ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ (อักษรกาลกิณี) 

ห้ามไม่ให้มีเลข 4 และเลข 6 

ตัวเลขบนทะเบียนตัวสุดท้าย ห้ามเป็นเลข 4 

สีรถที่ถูกโฉลกกับเลขทะเบียนได้แก่ สีน้ำเงิน 

สีต้องห้ามสำหรับคนเกิดวันเสาร์ คือ สีเขียว สีแสด 

เลขทะเบียนรถกาลกิณี 

นอกจากเลขทะเบียนมงคลที่หลายคนให้ความสำคัญแล้ว ยังมีเลขกาลกิณีหรือเลขที่ไม่เป็นมงคลที่ควรพิจารณาและหากหลีกเลี่ยงได้ก็ควรจะหลีกเลี่ยง เพราะเชื่อว่าเลขกาลกิณีเหล่านี้จะส่งผลกระทบที่ไม่ดีให้กับชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานที่อาจมีอุปสรรค ไม่ประสบความสำเร็จ เรื่องการเงิน มักจะติดขัด มีเรื่องต้องเสียเงินอยู่บ่อยครั้ง เรื่องความรัก อาจเจอกับรักที่ไม่ราบรื่นมีอุปสรรค เป็นต้น ทั้งนี้การพิจารณาทั้งเลขมงคลและเลขกาลกิณี ก็มีผลต่อการตัดสินใจเลือกทะเบียนรถที่ถูกโฉลกกับคุณ รวมไปถึงผลรวมทะเบียนรถ เรามาดูกันว่าเลขกาลกิณีของคนเกิดในแต่ละวันมีอะไรบ้าง 

 1. เกิดวันอาทิตย์ เลขทะเบียนรถกาลกิณี ไม่ควรใช้เลข 3 หรือ 6 บนป้ายทะเบียนรถของคุณ 
 2. เกิดวันจันทร์ เลขทะเบียนรถกาลกิณี ไม่ควรใช้เลข 1 หรือ 5 บนป้ายทะเบียนรถของคุณ 
 3. เกิดวันอังคาร เลขทะเบียนรถกาลกิณี ไม่ควรใช้เลข 1 หรือ 2 บนป้ายทะเบียนรถของคุณ 
 4. เกิดวันพุธ (กลางวัน) เลขทะเบียนรถกาลกิณี ไม่ควรใช้เลข 3 หรือ 8 บนป้ายทะเบียนรถของคุณ 
 5. เกิดวันพุธ (กลางคืน) เลขทะเบียนรถกาลกิณี ไม่ควรใช้เลข 4 หรือ 5 บนป้ายทะเบียนรถของคุณ 
 6. เกิดวันพฤหัสบดี เลขทะเบียนรถกาลกิณี ไม่ควรใช้เลข 7 บนป้ายทะเบียนรถของคุณ 
 7. เกิดวันศุกร์ เลขทะเบียนรถกาลกิณี ไม่ควรใช้เลข 7 หรือ 8 บนป้ายทะเบียนรถของคุณ 
 8. เกิดวันเสาร์ เลขทะเบียนรถกาลกิณี ไม่ควรใช้เลข 4 หรือ 6 บนป้ายทะเบียนรถของคุณ 

นอกจากนี้ยังสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเลขทะเบียนรถกาลกิณีได้เลยค่ะ หลังจากที่เราเข้าใจเกี่ยวกับการหาเลขรวมทะเบียนรถแล้ว หากคุณอยากได้เลขทะเบียนรถมงคลสำหรับรถของคุณ ก็ยังสามารถทำการจองทะเบียนรถออนไลน์ได้ เราจะแนะนำขั้นตอนการจองทะเบียนรถออนไลน์ดังนี้ 

การจองทะเบียนรถออนไลน์

บางคนที่มีความเชื่อเรื่องตัวเลขโดยเฉพาะเรื่องทะเบียนรถ มักจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเลือกทะเบียนรถเป็นพิเศษ สำหรับคนที่ซื้อรถใหม่ หลังจากที่ได้รับมาแล้ว ก็สามารถจองทะเบียนรถได้ ส่วนคนที่ซื้อรถมือสอง นอกจากการเลือกรถที่ถูกใจแล้ว เลขทะเบียนรถ เลขรวมทะเบียนรถ ก็ยังมีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถคันนั้นอีกด้วยโดยเฉพาะรถมือสอง แต่สำหรับคนที่อยากได้เลขทะเบียนรถที่คิดว่าถูกโฉลกกับตัวเอง ก็มีแนวทางในการได้เลขทะเบียนรถตามที่คุณต้องการได้ โดยการจองทะเบียนรถออนไลน์ ความจริงแล้วการจองทะเบียนรถออนไลน์ด้วยตัวเอง มีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากก็จริง แต่ก็ยังมีเงื่อนไขในการจองทะเบียนรถออนไลน์ ที่ผู้สนใจจองทะเบียนรถออนไลน์ จะต้องศึกษาก่อนวางแผนจองทะเบียนรถออนไลน์ให้ดีเสียก่อน เพราะการจองทะเบียนรถออนไลน์ทั้งรถยนต์ และมอเตอร์ไซค์จะมีขั้นตอนและความแตกต่างกันสักหน่อย โดยเรามาเริ่มต้นที่เงื่อนไขการจองทะเบียนรถออนไลน์สำหรับรถยนต์กันก่อน  

1.กรณีรถใหม่ป้ายแดง คุณจะต้องได้รับรถยนต์มาแล้ว จึงจะสามารถจองทะเบียนรถออนไลน์ได้ แต่หากเป็นรถจดทะเบียนแล้ว จะต้องเป็นรถที่จดทะเบียนกรุงเทพมหานคร หรือโอนย้ายมาเป็นรถป้ายทะเบียนกรุงเทพมหานครก่อน 

2.คุณสามารถใส่เลขทะเบียนที่เปิดให้จอง ตามตารางจองทะเบียนรถออนไลน์เลขได้ครั้งละ 1 เลข และสามารถใส่เลขใหม่ได้จนกว่าจะจองเลขทะเบียนได้ 

3.เลขทะเบียนรถยนต์ที่จองทะเบียนรถออนไลน์ได้นั้น ต้องนำรถมาจดทะเบียนภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันที่กำหนดให้จดทะเบียน หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว สิทธิในเลขทะเบียนนั้นจะตกไป กรมฯ จะนำเลขทะเบียนที่คุณจองทะเบียนรถออนไลน์ได้ไปจดทะเบียนให้ผู้อื่น 

4.เมื่อคุณทำการจองทะเบียนรถออนไลน์แล้ว คุณจะสามารถจองเลขทะเบียนรถออนไลน์ ได้ใหม่อีกครั้งหลังจาก 3 เดือน 

5.เลขทะเบียนรถยนต์ ที่คุณจองได้นั้นจะไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงเป็นชื่อผู้อื่นได้ 

6.ข้อควรระวัง ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชนนั้น หากอักษรหรือตัวเลขไม่ตรงตามบัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขทะเบียนบริษัท ไม่ตรงกับเอกสารนิติบุคคลให้ถือว่าไม่ใช่บุคคลเดียวกัน และจะไม่สามารถนำเลขไปจดทะเบียนได้ 

7.ให้ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขทะเบียนการค้า หรือ เลขหนังสือเดินทาง ต้องติดกัน เช่น เลขบัตรประจำตัวประชาชน 3529999227711, เลขหนังสือเดินทาง P110234 เป็นต้น 

8.หากรูปแบบการใส่ ชื่อ – นามสกุล และเลขบัตร ผิดไปจากที่กำหนดให้ตกเป็นโมฆะ 

9.การจอง จะเปิดให้จองเป็นแบบวันต่อวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 16.00 น. ของวัน ตามตารางจองเลข 

10.คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง (1 IP Address) สามารถจองได้เลขเดียวในวันนั้นๆ 

11.กรมฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจองตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

การจองทะเบียนรถยนต์ 

 1. จองทะเบียนรถออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ http://www.tabienrod.com/   คลิก 
 2. กรณีรถใหม่ ต้องได้รับรถยนต์แล้วและข้อมูลรถต้องถูกส่งให้กับ กรมการขนส่งทางบก แล้วเท่านั้น 
 3. กรณีรถจดทะเบียนแล้วต้องเป็นรถที่จดทะเบียนกรุงเทพมหานครหรือแจ้งความประสงค์ขอย้ายรถมากรุงเทพมหานครและมีสถานะปกติ 
 4. เลือกเลขถูกใจเตรียมไว้ 10 หมายเลข 
 5. พิมพ์ชื่อ เลขบัตรประชาชน เลขตัวถังให้ถูกต้อง 
 6. คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง จองได้ 1 หมายเลข/คัน/วัน 
 7. ไม่สามารถจองแทนกันได้ 
 8. หากจองสำเร็จแล้วต้องจดทะเบียนภายในวันที่กรมการขนส่งกำหนด 

การจองทะเบียนรถด้วยการประมูลเลขทะเบียนมงคล 

นอกจากการจองทะเบียนรถผ่านอินเทอร์เน็ตของกรมการขนส่งทางบกแล้ว อีกหนึ่งวิธีในการจองทะเบียนรถนั่นก็คือ การประมูลเลขทะเบียนรถมงคล ซึ่งเรามักจะเห็นเลขทะเบียนมงคล เลขสวย ผลรวมดี นำมาประมูลกันในช่วงมหกรรมพิเศษที่เปิดให้ประมูลป้ายเลขทะเบียนรถมงคลทั้งตัวหมวดอักษรและตัวเลขเท่านั้น ไม่ได้มีการเปิดประมูลทุกวัน จึงจำเป็นต้องติดตามข่าวสารที่เว็บไซต์ http://www.tabienrod.com/ หลังจากที่คุณเข้าร่วมการประมูลและชนะการประมูลแล้ว จะต้องเตรียมเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิ์ดังนี้ 

1.หนังสือรับรองหลักฐานการส่งบัญชีรับและจำหน่ายรถ 

2.หนังสือแจ้งจำหน่ายรถจากบริษัทผู้ผลิต 

3.หลักฐานการได้มาของรถ (สัญญาซื้อขายหรือใบเสร็จรับเงิน) 

4.หลักฐานการทำ พ.ร.บ. 

5.หลักฐานแสดงตัวบุคคลของเจ้าของรถ 

6.บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถ 

7.หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคณะกรรมการพร้อมตราประทับบริษัท) 

นอกจากนี้จะต้องนำรถคันที่ยื่นขอรับป้ายทะเบียนใหม่ ไปตรวจสภาพรถเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ป้าย หลังจากนั้นประมาณหนึ่งสัปดาห์ ก็สามารถรับป้ายทะเบียนตัวจริงได้ นอกจากคุณจะสามารถจองทะเบียนรถยนต์ได้แล้วนั้น รถจักรยานยนต์ ก็ยังสามารถจองทะเบียนรถได้เช่นกัน โดยมีขั้นตอนการจองทะเบียนรถจักรยานยนต์ต่างจากรถยนต์ดังนี้ 

การจองทะเบียนรถจักรยานยนต์ 

 1. ผู้ยื่นคำขอจองทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ต้องเป็นเจ้าของรถ ที่จดทะเบียนหรือผู้เช่าซื้อรถเท่านั้น คลิก 
 2. เลขทะเบียนที่จองเลขทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์แล้ว ห้ามเปลี่ยนเลข โอนสิทธิ์เปลี่ยนชื่อหรือยกเลิก ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 3. เมื่อการจองเลขทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ของคุณได้รับอนุมัติหมายเลขทะเบียนแล้วแคปหน้าจอเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการจดทะเบียน และต้องดำเนินการภายใน 90 วัน 
 4. หากไม่ดำเนินการภายในกำหนด ยินยอมให้นำหมายเลขทะเบียนที่ได้รับ จัดให้กับผู้อื่นต่อไป 
 5. หากต้องการจองเลขทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ที่ 2 คุณต้องจดทะเบียนหมายเลขที่ได้รับอนุมัตินั้นก่อน 
 6. เลขทะเบียนเปิดให้จองเลขทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ จำนวน 5 หมายเลข ตามลำดับที่คุณต้องการ 
 7. หากมีข้อผิดพลาดในการจองเลขทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปลี่ยนหมวดอักษรให้ใหม่ และจะแจ้งให้คุณทราบ 

ความเชื่อเกี่ยวกับตัวเลขนั้นอยู่ในสังคมไทยมาอย่างช้านาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูเลขรวมทะเบียนรถ เพื่อเลือกทะเบียนรถที่ถูกโฉลก การดูฤกษ์ออกรถ เพื่อดูวันเวลามงคลสำหรับออกรถ หรือวันเจิมรถ ไหว้แม่ย่านางรถ ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเลข โดยมีความเชื่อว่าตัวเลข จะส่งผลต่อชีวิตของเจ้าของชะตาทั้งด้านบวกและด้านลบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน การเงิน การเรียน ความรัก และการเดินทาง ซึ่งเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันของเรานั่นเอง แต่อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญในการเดินทางคือ ผู้ขับขี่จะต้องขับรถอย่างมีสติ ไม่ประมาท เมาไม่ขับ ทำตามกฎหมายจราจร เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และที่สำคัญเราอยากจะแนะนำให้ทำประกันติดรถไว้สักแผน เพื่อเพิ่มความคุ้มครองและความอุ่นใจในการเดินทาง สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก