บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ร่วมสมทบทุนรวมมูลค่า 10,000 บาท สนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมแก่ผู้พิการทางการได้ยินทุกระดับให้สามารถเข้าถึงสิทธิและบริการที่พึงได้รับด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียม

โดยในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ได้เข้าเยี่ยมชมและมอบเงินสมทบทุนให้กับสมาคมคนหูหนวกจังหวัดสุรินทร์ ตำบลสลักได อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ภายใต้โครงการ “ปันน้ำใจได้กุศลสมาคมคนหูหนวกจังหวัดสุรินทร์ เนื่องในโอกาสครบรอบการจัดตั้งสมาคม 4 ปี” และวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เข้าเยี่ยมชมและมอบเงินสมทบทุนให้กับสมาคมคนหูหนวกจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ