เบื่อรถสีเดิม อยากทำสีรถใหม่ไม่ใช่เรื่องยาก แต่เมื่อทำสีรถยนต์แล้วจะต้องมีการ แจ้งเปลี่ยนสีรถ ตามที่กฎหมายกำหนดอีกด้วย แต่การแจ้งเปลี่ยนสีรถนั้นมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากนัก วันนี้เราจะมาแนะนำการแจ้งเปลี่ยนสีรถยนต์ว่าต้องแจ้งที่ไหน ภายในกี่วัน และเตรียมเอกสารอย่างไร

แจ้งเปลี่ยนสีรถ ภายในกี่วัน

เจ้าของรถหลายคนอาจจะเคยรู้สึกเบื่อรถคันเดิมที่ใช้อยู่ อยากเปลี่ยนสีรถให้ดูเหมือนรถคันใหม่ ทั้งทำสีใหม่ทั้งคัน หรือการ wrap หรือใช้รถไปสักระยะรถอาจจะมีรอยขูดขีด ต้องซ่อมสีในบางจุด เจ้าของรถอาจจะเลือกทำสีใหม่ทั้งคันไปเลย ทั้งนี้หลังจากเปลี่ยนสีรถใหม่แล้ว จะต้องทำการแจ้งเปลี่ยนสีรถ จะต้องแจ้งเปลี่ยนสีรถภายใน 7 วัน นับแต่วันที่เปลี่ยนสีนั้นหากเกินกำหนด เจ้าของรถจะมีความผิดตามมาตรา 60 ระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ในการแจ้งเปลี่ยนสีรถ คุณสามารถเข้าไปยื่นเรื่องเปลี่ยนสีรถที่กรมขนส่งทางบก โดยมีเอกสารที่ต้องใช้ดังนี้

เอกสารที่ต้องใช้ในการแจ้งเปลี่ยนสีรถ

1.ใบคู่มือจดทะเบียนรถ

2.ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน

3.หลักฐานการเปลี่ยนสีรถ เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าจ้างทำสี

โดยนำเอกสารทั้งหมดไปยื่นเรื่องที่กรมการขนส่งทางบก โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

1.ยื่นคำขอพร้อมหลักฐาน เพื่อขอนำรถเข้ารับการตรวจสอบ

2.ยื่นตรวจสอบคำขอพร้อม หลักฐานและผลผ่านการตรวจสอบรถ

3.หลังจากตรวจสอบเรียบร้อย ให้ทำการชำระค่าธรรมเนียม

4.รอรับเอกสารคืน

ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการแจ้งเปลี่ยนสีรถยนต์

  1. ค่าธรรมเนียมการแจ้งเปลี่ยนสีรถ 50 บาท
  2. ค่าดำเนินการตรวจสภาพรถโดยกรมการขนส่งทางบก 50 บาท
  3. ค่าคำขอ 5 บาท

การจดแจ้งเปลี่ยนสีรถตามกฎหมาย

กรมการขนส่งทางบกกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกำหนดสีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  ดังนี้

1.กรณีตัวรถมีสีเดียวให้กำหนดสีที่เป็นสีหลักเพียงสีเดียว โดยไม่ต้องคำนึงถึงความเข้มของสีที่แตกต่างกัน

2.กรณีที่ตัวรถมีหลายสี โดยแต่ละสีแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจนในบริเวณตัวถังส่วนที่สำคัญของรถ (ฝากระโปรงหน้า-ท้าย หลังคา หรือประตู) ให้กำหนดสีที่เป็นสีหลักเป็นสีของรถไม่เกิน 3 สี เช่น ตัวรถมีสีขาวแต่ส่วนของหลังคามีสีแดงให้กำหนดเป็นสีขาว-แดง หรือตัวรถมี 3 สีคือ สีขาว สีแดง และสีดำ ให้กำหนดเป็นสีขาว-แดง-ดำ

3.กรณีตัวรถมีมากกว่า 3 สี หากสามารถกำหนดสีหลักของตัวรถได้ ให้กำหนดสีหลักไว้ 2 สี เช่น สีหลักเป็นสีขาวและสีแดง ในสมุดคู่มือจดทะเบียนรถให้ระบุเป็น สีขาว-แดง-หลายสี แต่หากไม่สามารถกำหนดสีหลักได้ให้ระบุในสมุดคู่มือประจำรถเป็น “หลายสี” ไม่ว่าจะเปลี่ยนสีรถโดยวิธีติดสติกเกอร์ ฟิล์ม หรือคาร์บอนเคฟล่าหรือวัสดุอื่นใดก็ตาม ถ้าทำให้สีหลักของรถเปลี่ยนแปลงไปให้เจ้าของรถแจ้งเปลี่ยนสีรถได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วไทย

4.กรณีคาดสติกเกอร์หรือแถบคาดใช้แต่งรถ โดยไม่ทำให้สีหลักของรถเปลี่ยนแปลงไป ไม่ต้องกำหนดสีรถ แต่หากมีการติดสติกเกอร์เกินกว่า 30 % ของตัวรถ ต้องทำการแจ้งเปลี่ยนสีรถด้วย

Wrap รถต้องแจ้งเปลี่ยนสีรถหรือไม่

ตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นว่า ไม่ว่าจะเปลี่ยนสีรถโดยวิธีติดสติกเกอร์ ฟิล์ม หรือคาร์บอนเคฟล่าหรือวัสดุอื่นใดก็ตาม ยิ่งการ wrap ทั้งคันทำให้เปลี่ยนจากสีเดิมกลายเป็นสีใหม่ทั้งคัน เหมือนการทำสีรถใหม่ ถ้าทำให้สีหลักของรถเปลี่ยนแปลงไปเกิน 30% ให้เจ้าของรถแจ้งเปลี่ยนสีรถได้ที่สำนักงานขนส่ง

ประเภทสีรถที่ควรรู้

ประเภทสีรถที่ใช้ในการทำสีรถยนต์มีหลายประเภท ทั้งนี้การเลือกสีที่เหมาะสมและคุณภาพที่ดี จะส่งผลให้สีรถสวย ทนต่อสภาพอากาศต่าง ๆ ได้ดี โดยสีรถยนต์ แบ่งออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่

1.ทำสีรถยนต์ 1K คือ สี 1 Komponent หมายถึง สีที่มีแต่ตัวสีอย่างเดียว เวลาใช้สีจะต้องนำมาผสมกับตัวทำละลายอีกครั้ง

2.ทำสีรถยนต์ สี OEM คือสีที่มาจากโรงงานเวลาใช้สีจะต้องนำมาผสมกับตัวทำละลายที่เป็นแบบเฉพาะของค่ายรถ

3.ทำสีรถยนต์ 2K คือ สี 2 Komponent หมายถึงสีที่ประกอบไปด้วยส่วนของตัวสีและตัวเร่งปฏิกิริยา ไม่ว่าจะเป็นตัวฮาร์ดเดนเนอร์ หรือแอ็คทีเวเตอร์ รวมเป็นสององค์ประกอบ ซึ่งเป็นสีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เพราะ เป็นสีรถยนต์ที่ทนสภาพแวดล้อมได้ดี และมีคุณสมบัติเทียบเคียงกับสีที่มีจากโรงงานอย่างสี OEM โดยสีรถยนต์ 2K โดยทั่วไปจะเรียกว่าสีแห้งช้า แต่ปัจจุบันก็มีสี 2K ที่แห้งให้เลือกใช้อีกด้วย

ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการทำสีรถเพิ่มเติมได้ ที่นี่

สีรถถูกโฉลกตามวันเกิด

การเลือกสีรถถูกโฉลกตามวันเกิด เป็นความเชื่อเรื่องสีที่หลายคนให้ความสนใจและอยู่คู่สังคมไทยมานานแล้ว ทั้งนี้สีรถถูกโฉลกตามวันเกิด แต่ละสีจะมีการส่งเสริมความเป็นมงคลในด้านที่แตกต่างกัน เช่น การเงิน การงาน การเดินทาง ความปลอดภัย ความรัก เมตตามหานิยม การอุปถัมภ์ค้ำชู ความเคารพยำเกรง  หากผู้ที่ต้องการเสริมดวงมงคลเรื่องไหนเป็นพิเศษบ้าง ลองมาดูกันว่า สีรถที่คุณกำลังเล็งไว้อยู่นั้น จะเป็นสีรถถูกโฉลกตามวันเกิดของคุณหรือไม่

1.เกิดวันอาทิตย์  สีรถถูกโฉลกได้แก่ สีบรอนซ์ เทา ทอง ม่วงเปลือกมังคุด ดำ แดงเลือดหมู ขาว งาช้าง สีกาลกิณี คือ รถสีน้ำเงินหรือสีฟ้า

2.เกิดวันจันทร์  สีรถถูกโฉลกได้แก่ สีชมพู เขียว ม่วงเปลือกมังคุด ดำ ส้ม น้ำเงิน ฟ้า สีกาลกิณี คือ สีแดง

3.เกิดวันอังคาร สีรถถูกโฉลกได้แก่ สีม่วงเปลือกมังคุด ดำ บรอนซ์เทา ทอง ส้ม น้ำตาล เขียว แดง ชมพู สีกาลกิณี คือ สีขาว งาช้าง

4.เกิดวันพุธกลางวัน (06.01 – 18.00 น.) สีรถถูกโฉลกได้แก่ สีน้ำเงิน สีฟ้า ขาว งาช้าง บรอนซ์เทา ดำ ม่วงเปลือกมังคุด เขียว สีกาลกิณี คือ สีชมพู ส้ม

5.เกิดวันพุธกลางคืน (18.01 – 06.00 น.) สีรถถูกโฉลกได้แก่ สีชมพู ดำ บรอนซ์ เทา ม่วงเปลือกมังคุด น้ำเงิน แดง น้ำตาล สีกาลกิณี คือ สีทอง ส้ม

6.เกิดวันพฤหัสบดี  สีรถถูกโฉลกได้แก่ สีขาว แดง เทา ฟ้า เขียว ส้ม ทอง สีกาลกิณี คือ ดำ น้ำเงิน ม่วง

7.เกิดวันศุกร์ สีรถถูกโฉลกได้แก่ สีเขียว ทอง ชมพู เหลือง ดำ น้ำตาล ฟ้า น้ำเงิน สีกาลกิณี คือ สีบรอนซ์ เทา ม่วง

8.เกิดวันเสาร์ สีรถถูกโฉลกได้แก่ สีแดง ชมพู น้ำเงิน ฟ้า เทา บรอนซ์ ทอง เหลือง ดำ ม่วงแก่ สีกาลกิณี คือเขียว ส้ม

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสีรถถูกโฉลกได้ ที่นี่

การเปลี่ยนสีรถไม่ว่าจะเป็นการทำสีรถใหม่ทั้งคัน ทำบางส่วน หรือการ wrap ก็สามารถทำได้ แต่กฎหมายก็ยังได้กำหนดไว้ว่าจะต้องมีการแจ้งเปลี่ยนสีรถภายใน 7 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนสีรถ ทั้งนี้เจ้าของรถควรแจ้งเปลี่ยนสีรถให้ถูกต้อง โดยเตรียมเอกสารที่เราแนะนำให้พร้อมก็สามารถยื่นเรื่องแจ้งเปลี่ยนสีรถได้เลย สำหรับผู้ที่ทำประกันรถยนต์เอาไว้จะต้องแจ้งให้ทางบริษัทประกันรถยนต์ทราบว่ามีการเปลี่ยนสีรถแล้วด้วย ทั้งนี้สำหรับใครที่ยังไม่เคยทำประกันรถยนต์ติดรถไว้ หรือประกันรถยนต์ใกล้หมดอายุ แนะนำซื้อประกันรถยนต์ได้ที่เฮงลิสซิ่งทุกสาขา ซื้อง่าย ผ่อน 0% แบ่งจ่ายได้นานสูงสุด 12 งวด มีให้เลือกหลากหลายแผนประกันตามไลฟ์สไตล์ของคุณ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก