ประกาศประกวดราคางานติดตั้งเครื่องปรับอากาศสำนักงาน

กำหนดยื่นซองประกวดราคา ตั้งแต่วันที่ 15- 18 มิถุนายน 2563 ในวันและเวลาทำการ

สามารถยื่นซองด้วยตนเองได้ที่

บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด เลขที่ 69 หมู่ 7 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
โทร.1361 ต่อ 8602 , 8611
และทางอีเมล [email protected] CC: [email protected][email protected]