ประกันอัคคีภัยบ้าน คือ เป็นการประกันวินาศภัยประเภทหนึ่ง ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเนื่องมาจากเหตุไฟไหม้ ทั้งนี้ประกันอัคคีภัยคุ้มครองอะไรบ้าง เจ้าของบ้านจำเป็นต้องทำประกันอัคคีภัยบ้านหรือไม่ เรามีความรู้เกี่ยวกับการทำประกันอัคคีภัยบ้านมาฝากค่ะ

ประกันอัคคีภัยบ้าน จำเป็นต้องทำหรือไม่

ไม่ว่าจะฤดูกาลไหนเรามักจะเห็นข่าวไฟไหมบ้านเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบ้าง ความประมาทจากคนในบ้านที่จุดธูปเทียนบูชาพระ หรือหุงหาอาหารทิ้งไว้โดยไม่มีอยู่เฝ้าจนทำให้เกิดไฟไหม้บ้าน เป็นต้น จากสาเหตุเล็ก ๆ นำมาซึ่งความเสียหายอันใหญ่หลวงต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ดังสุภาษิตที่ว่า “โจรขึ้นบ้านสิบครั้ง ไม่เท่าไฟไหม้ครั้งเดียว” เพราะไฟไหม้ครั้งเดียวเจ้าของบ้านแทบสิ้นเนื้อประดาตัว ไม่มีทั้งบ้าน ไม่มีทรัพย์สินมีค่าติดตัวใด ๆ เลย จึงทำให้การทำประกันอัคคีภัยบ้าน จะช่วยคุ้มครองจากเหตุการณ์ดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นได้กับทุกบ้านอย่างไม่คาดฝัน ส่วนคำถามที่ว่าประกันอัคคีภัยบ้าน จำเป็นต้องทำหรือไม่นั้น เราจะขอแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ คนที่กู้ซื้อบ้าน กับ บ้านที่ปลอดภาระหรือบ้านที่ซื้อเงินสด 

คนที่กู้ซื้อบ้าน จำเป็นต้องทำประกันอัคคีภัยบ้าน

หากคุณเป็นคนที่กู้ซื้อบ้านกับธนาคาร กฎหมายจะบังคับให้ผู้กู้ทำประกันอัคคีภัยบ้านเสมอ จนกว่าจะผ่อนบ้านหมดตามสัญญา เพราะประกันอัคคีภัยบ้าน เป็นประกันภาคบังคับตามระเบียบผู้ขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่ต้องมีเพื่อรองรับความเสี่ยงแก่สถาบันการเงินต่าง ๆ ที่ปล่อยกู้สินเชื่อบ้านให้แก่เรา โดยระยะเวลาประกันอัคคีภัยบ้านจะมีทั้งคราวละ 2-3 ปี หรือระยะยาว 5 ปีขึ้นไปก็มี และต้องต่อประกันอัคคีภัยบ้านจนกว่าจะผ่อนบ้านหมด ส่วนข้อดีสำหรับผู้กู้แล้วการทำประกันอัคคีภัยบ้าน ช่วยรองรับความเสี่ยงและเพิ่มความคุ้มครองหากเกิดเหตุไฟไหม้และเหตุภัยพิบัติอื่น อย่างน้อยหากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมา คุณจะมีเงินก้อนหนึ่งติดตัว ไม่หมดตัวไปสักทีเดียว

คนที่ซื้อบ้านด้วยเงินสดทำได้ตามความสมัครใจ

หากคุณซื้อบ้านด้วยเงินสด หรือบ้านปลอดภาระ กฎหมายไม่ได้บังคับให้ซื้อประกันอัคคีภัยบ้าน แต่หากทำประกันอัคคีภัยบ้านไว้จะเป็นผลดีกับเจ้าของบ้าน เพราะเหตุการณ์ไฟไหม้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับใครทั้งนั้น แต่ก็เป็นสิ่งที่ไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นได้กับทุกบ้าน หรืออาจจะมีไฟลุกลามมาจากละแวกบ้านของคุณได้เช่นเดียวกัน เราจึงอยากแนะนำให้ทำประกันอัคคีภัยบ้าน เพื่อความอุ่นใจ อย่างน้อยจะมีเงินสินไหมทดแทนจากการทำประกันอัคคีภัยบ้านที่พอจะช่วยบรรเทาความเสียหายและมีเงินก้อนเพื่อต่อลมหายใจไม่สิ้นเนื้อประดาตัวไปสักทีเดียวได้

เบี้ยประกันอัคคีภัย ต้องจ่ายเท่าไหร่

ในแต่ละบริษัทนั้นจะมีเบี้ยประกันอัคคีภัยบ้านที่แตกต่างกัน โดยเบี้ยประกันต่อปีจะคิดประมาณ 0.1% จากทุนประกัน แต่เบี้ยประกันอัคคีภัยบ้านจะถูกลงเมื่อซื้อประกันครอบคลุมต่อเนื่อง 2-3 ปี แต่ถ้าหากผู้ซื้อประกันต้องการความคุ้มครองความเสียหายอื่นเพิ่มเติม เช่น การโจรกรรม หรือ น้ำท่วม ก็จะทำให้เบี้ยประกันอัคคีภัยบ้านเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้ก็แลกกับความคุ้มครองที่มากขึ้นกว่าเดิม โดยสำหรับผู้ที่กู้ซื้อบ้าน ธนาคารที่ปล่อยสินเชื่อให้เราจะเสนอประกันอัคคีภัยบ้านให้เอง ซึ่งเป็นบริษัทในเครือหรือพันธมิตรของธนาคารนั้น ทั้งนี้ผู้กู้ควรเลือกทุนประกันที่ให้ความคุ้มครองไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าบ้าน เช่น บ้านราคา 4 ล้าน ควรเลือกทุนประกันอย่างน้อย 2.8 ล้านบาท เพราะหากเกิดความเสียหายผู้ทำประกันจะได้สินไหมทดแทนเต็ม 100% จากมูลค่าความเสียหายที่ไม่เกินทุนประกัน แต่หากเลือกทุนประกันต่ำกว่านั้น สินไหมทดแทนจะลดลงตามสัดส่วนของทุนประกันด้วยนั่นเอง โดยข้อสังเกตของการคำนวณเบี้ยประกันอัคคีภัยบ้านมีดังนี้

1.ราคาเบี้ยประกันจะสัมพันธ์ไปกับมูลค่าของบ้าน ระยะเวลา และความคุ้มครอง เสมอ ยิ่งบ้านราคาแพง ค่าเบี้ยประกันภัยก็อาจจะสูง และหากซื้อแบบระยะยาว เบี้ยจะยิ่งแพงขึ้นแต่เมื่อหารเฉลี่ยแล้วจะถูกกว่าแผนประกันแบบปีต่อปี และยิ่งถ้าให้คุ้มครองเต็ม 100% เวลาที่เกิดเหตุไม่คาดฝันเจ้าของบ้านไม่ต้องจ่ายค่าความเสียหายใด เพราะประกันจะรับผิดชอบให้หมด

2.ประกันอัคคีภัยจะคุ้มครองมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้น สูงสุดไม่เกิน  100% ของมูลค่าที่อยู่อาศัย และเบี้ยประกันอัคคีภัยบ้านควรสัมพันธ์ไปกับมูลค่าของบ้านและทรัพย์สิน ไม่น้อยกว่า 70%

3.เบี้ยประกันอัคคีภัยบ้านที่เหมาะสม จะอยู่ที่ประมาณ 0.1% ต่อปีของทุนประกันหรืออยู่ที่ล้านละ 1,000 บาท ตัวอย่างบ้านกับมูลค่าทรัพย์สินอยู่ที่ ราคา 4,500,000 บาท ทุนประกันที่ควรจ่ายอยู่ที่ 0.1% ต่อปี หรือ ล้านละ 1,000 บาท หรือ 4,500 บาทต่อปี และยิ่งหากซื้อแผนระยะยาว เบี้ยประกันเฉลี่ยต่อปีจะจ่ายถูกกว่าแบบซื้อปีต่อปีอีกด้วย

ประกันอัคคีภัยบ้านสำคัญอย่างไร 

นอกจากวิธีการป้องกันไฟไหม้บ้านที่เราได้กล่าวไปแล้วข้างต้นนั้น อีกหนึ่งวิธีที่ช่วยลดความเสี่ยงและช่วยเพิ่มความคุ้มครองและชดเชยกรณีเกิดความเสียหายหรือความสูญเสียจากเหตุการณ์ไฟไหม้บ้าน นั่นก็คือการทำประกันอัคคีภัย ซึ่งการทำประกันอัคคีภัยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1.การประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย

ให้ความคุ้มครองสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัย เช่น บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด ตึกแถวสำหรับอยู่อาศัย ห้องชุดสำหรับอยู่อาศัยในแฟลต อาคารชุด คอนโดมิเนียม และทรัพย์สิน ภายในสิ่งปลูกสร้างนั้น เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง สิ่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องดนตรี เครื่องเสียง เครื่องครัว เครื่องนุ่งห่ม และทรัพย์สินอื่นเพื่อการอยู่อาศัยของผู้เอาประกันภัย

2.การประกันอัคคีภัยสำหรับสถานประกอบธุรกิจ

ให้ความคุ้มครองอาคารและสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) ที่ใช้ประกอบกิจการต่างๆ เช่น สำนักงาน ร้านค้า โรงภาพยนตร์ โรงแรม ห้างสรรพสินค้า โกดังหรือโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ตลอดจนทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา อุปกรณ์สำนักงาน ของใช้และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ สต็อกสินค้า เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้า ตลอดจนระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในอาคารนั้น เป็นต้น

*ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย*

ซึ่งในบทความนี้เราจะขอพูดถึงการประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย สำหรับการทำประกันอัคคีภัยบ้าน   เป็นการทำประกันเพื่อคุ้มครองความเสียหายหรือความสูญหายทรัพย์สินจากกรณีไฟไหม้ แก๊สระเบิด และฟ้าผ่า ทั้งนี้เราขอกล่าวถึงในส่วนของประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย ซึ่งให้ความคุ้มครองสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัย เช่น บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ ตึกแถว คอนโด ซึ่งครอบคลุมเครื่องเรือนและทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างเหล่านั้นด้วย นอกจากไฟไหมบ้านแล้วความคุ้มครองของประกันอัคคีภัยบ้านยังครอบคลุมในเรื่องของความเสียหายที่มาจากภัยดังต่อไปนี้ 

ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย

รู้หรือไม่ว่าการทำประกันอัคคีภัยบ้านหรือประกันไฟไหม้บ้าน ไม่ได้เพียงแค่คุ้มครองกรณีไฟไหม้บ้านเท่านั้น แต่ยังให้ความคุ้มครองภัยอื่น ๆ ดังนี้

1.ไฟไหม้ แต่ไม่รวมถึงความเสียหาย

1.1จากแรงระเบิด อันเป็นผลมาจากไฟไหม้ เว้นแต่แรงระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย

1.2 โดยตรงหรือโดยอ้อมจากแผ่นดินไหว

1.3 ต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเกิดจาก

1.3.1 การบูดเน่าหรือการระอุตามธรรมชาติ หรือ การลุกไหม้ขึ้นเองเฉพาะที่เกิดจากตัวทรัพย์สินนั้นเองเท่านั้น หรือ

1.3.2 การที่ทรัพย์สินนั้นอยู่ในระหว่างกรรมวิธีใด ๆ ซึ่งใช้ความร้อนหรือการทำให้แห้ง

2.ฟ้าผ่า

3.แรงระเบิดของแก๊ส ที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น แต่ไม่รวมถึงความเสียหายจากการระเบิดของแก๊สจากแผ่นดินไหว

4.ความเสียหายเนื่องจากภัยเพิ่มพิเศษ ที่ได้ระบุไว้ชัดเจนในกรมธรรม์ประกันภัย

เราจะเห็นว่าประกันอัคคีภัยบ้าน ไม่ได้คุ้มครองเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านเท่านั้น แต่ยังให้ความคุ้มครองภัยอื่นที่อาจสร้างความเสียหายให้แก่บ้านของเราด้วย เพราะฉะนั้นสำหรับคนที่กู้ซื้อบ้านกับธนาคาร ธนาคารจะมีการบังคับให้ผู้กู้ทำประกันอัคคีภัยบ้านไปด้วยซึ่งเป็นผลดีต่อทั้งผู้กู้และธนาคารนั่นเอง แต่สำหรับบ้านที่ปลอดภาระแม้ว่าจะไม่มีการบังคับให้ทำประกันอัคคีภัยก็ตาม แต่การทำประกันอัคคีภัยไว้ก็เป็นสิ่งที่ดีไม่น้อย เพราะหากเกิดเหตุไม่คาดฝันซึ่งเราเห็นเป็นข่าวเกี่ยวกับไฟไหม้บ้านขึ้นมา เห็นความเสียหายที่ไม่มีวันได้คืน เปรียบกับสำนวนที่ว่า “โจรปล้นสิบครั้ง ไม่เท่าไฟไหม้ครั้งเดียว” เพราะไฟไหม้บ้านครั้งเดียวกลับทำให้เจ้าของบ้านแทบจะสูญเสียทรัพย์สินหมดทุกอย่าง อย่างน้อยหากทำประกันอัคคีภัยนี้ ก็ยังช่วยคุ้มครองและชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากไฟไหม้บ้านได้  แนะนำประกันอัคคีภัยบ้านอุ่นใจกับบมจ.วิริยะประกันภัยที่เฮงลิสซิ่ง ทางเลือกใหม่ประกันภัยบ้าน 6 คุ้ม เพียง 500 บาท แต่ให้ความคุ้มครองสูงสุด 500,000 บาท*

ประกันอัคคีภัยบ้านอุ่นใจ กับ บมจ. วิริยะประกันภัย ที่เฮงลิสซิ่ง

ทางเลือกใหม่ประกันภัยบ้าน 6 คุ้ม เพียง 500 บาท แต่ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 500,000 บาท*

แผนที่ 01 บ้านคอนกรีต จ่ายจริงไม่เกินทุนประกันภัย 500,000 บาท

แผนที่ 02 บ้านกึ่งคอนกรีตกึ่งไม้ จ่ายจริงไม่เกินทุนประกันภัย 200,000 บาท

แผนที่ 03 บ้านไม้ล้วน จ่ายจริงไม่เกินทุนประกันภัย 100,000 บาท

โดยให้ความคุ้มครองดังนี้

ประกันอัคคีภัยบ้าน

1.1 ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด 100,000-500,000 บาท

1.2 ภัยจากลมพายุ ภัยจากน้ำท่วม ภัยจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดหรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ ภัยจากลูกเห็บ ทุกภัยรวมกันแล้วไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี

1.3 ค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราว 300 บาท / วัน (ไม่เกิน 30 วัน)

สามารถซื้อได้ที่เฮงลิสซิ่งทุกสาขา สามารถรอรับกรมธรรม์ได้เลย

การทำประกันอัคคีภัยบ้าน สำหรับผู้ที่กู้เงินซื้อบ้านกับธนาคารจำเป็นต้องทำประกันอัคคีภัยบ้านตามกฎหมาย เพื่อให้เป็นหลักประกันให้กับธนาคาร ในกรณีที่บ้านของคุณเกิดเหตุไฟไหม้รวมไปถึงเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทั้งนี้จึงเป็นสิ่งที่ผู้กู้ซื้อบ้านไม่สามารถปฏิเสธการทำประกันอัคคีภัยบ้านได้ ส่วนผู้ที่มีบ้านปลอดภาระหรือซื้อบ้านด้วยเงินสด แม้ว่ากฎหมายจะไม่ได้บังคับให้มีการทำประกันอัคคีภัยบ้าน แต่การทำประกันอัคคีภัยบ้านจะช่วยเพิ่มความอุ่นใจให้กับเจ้าของบ้าน ช่วยคุ้มครองและชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากไฟไหม้บ้านได้  รวมไปถึงให้ความคุ้มครองจากเหตุภัยพิบัติธรรมชาติที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น   อย่างน้อยยังมีเงินสินไหมทดแทนช่วยคุณหลังจากเกิดเหตุไม่คาดฝันนี้ได้ แนะนำประกันอัคคีภัยบ้านอุ่นใจกับบมจ.วิริยะประกันภัยที่เฮงลิสซิ่ง ทางเลือกใหม่ประกันภัยบ้าน 6 คุ้ม เพียง 500 บาท แต่ให้ความคุ้มครองสูงสุด 500,000 บาท* สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด