ประกาศประกวดราคา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิด Wall Type ขนาด 18,000 BTU จำนวน 198  เครื่อง

กำหนดยื่นซองประกวดราคา วันที่ 1 – 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาทำการ
เปิดซอง วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ประกาศผลใน วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ในเวปไซต์ของบริษัทฯ

ผู้สนใจติดต่อประกวดราคาและสอบถามข้อมูล
สามารถดาว์นโหลดเอกสารรายละเอียดในเว็บไซต์ www.hengleasing.com
สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณชณันวัชร์ จิระชาตรีวิทย์ 02-1539582 ต่อ 8605
สามารถยื่นซองด้วยตนเองได้ที่
บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 69 หมู่ 7 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
และทางอีเมล์  [email protected] CC:[email protected],[email protected]

เอกสารดาวน์โหลด :

1.ใบสมัครประกวดราคา แอร์ 18000BTU
2.TOR ประกาศประกวดราคา แอร์ 18000BTU